Utbildning och stöd

Länsstyrelsen erbjuder utbildning och övning för dem som arbetar med krisberedskap och skydd mot olyckor i länet.

Länsstyrelsen utbildar och övar med ansvariga aktörer inom krisberedskap och skydd mot olyckor i länet. Det gör vi för att samhället ska ha en god förmåga att hantera stora olyckor och kriser i länet.

Övningarna och utbildningarna kan ske inom länet, men även aktörer utanför länet kan delta. Ibland deltar vi även i utbildningar som anordnas av andra. 

Utbildningar under 2020

Utbildningstillfällen läggs ut via Länsstyrelsens kalender.

Övningar

Övning är en central del av den verksamhet som måste bedrivas för att samhällets krisberedskap fortsatt ska kunna utvecklas.

  • I april 2017 genomfördes samverkansövningen RIS 2017. Arrangör Länsstyrelsen Värmland.
  • I november 2017 genomfördes den gränssamverkansövningen Eldstorm 2017. Arrangör Gränsräddningsrådet med Länsstyrelsen Dalarna som huvudarrangör.

Kontakt