Krisberedskapsveckan 11-17 maj 2020

Med syfte att sprida information om vad en som privatperson kan göra vid en samhällskris anordnar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, samt regionala och lokala aktörer, Krisberedskapsveckan. Kampanjen 2020 sätter fokus på totalförsvaret och beredskapen för krig. Länsstyrelserna är ambassadörer för kampanjen och erbjuder stöd till kommunerna.

Under perioden 11-17 maj (vecka 20) 2020 hålls Krisberedskapsveckan för fjärde gången i ordningen. Kampanjen 2020 sätter fokus på totalförsvaret och beredskapen för krig Länsstyrelserna är ambassadörer för kampanjen och erbjuder stöd till kommunerna.

Under Krisberedskapsveckan 2018 skickade MSB ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll i Sverige. Syftet med informationen är att alla Sveriges invånare ska bli bättre förberedda på följderna som allvarliga olyckor, extremt väder, it-attacker eller militära konflikter ger. Vet du var du har din broschyr? Om inte, ladda hemPDF en ny.

Aktiviteter i Värmland

Nedan kommer de aktiviteter presenteras som är på gång i länet i anslutning till och under Krisberedskapsveckan 2020. Har du en aktivitet du vill göra reklam för? Mejla information om den till catrin.hasewinkel@lansstyrelsen.se. ​


Ibland händer saker som gör att samhället inte fungerar som vi är vana vid, kriser som innebär att din egen förmåga testas. Många känner sig osäkra och är dåligt förberedda för sådana situationer. Vilket ansvar har du som privatperson och hur kan du hjälpa andra? Här kan du på ett lekfullt sätt kolla vilken beredskap du har för samhällskriser och samtidigt lära dig mer.

Quizet har tagits fram inom projektet CriseIT som handlar om att utveckla verktyg, metod och utbildningsmaterial som stödjer virtuella krisövningar.

Är du beredd om krisen kommer?länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt