Skärpta allmänna råd i Värmlands län

Smittspridningen av covid-19 ökar i Värmlands län. Läget är allvarligt och för att bryta smittspridningen krävs ett förändrat beteende. Därför har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Region Värmland beslutat om skärpta allmänna råd i länet. Beslutet gäller från och med 12 november till och med 10 december 2020. Beslutet kan förlängas.

Till att börja med gäller Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19länk till annan webbplats.

Utöver dessa råd gäller lokala allmänna råd i Värmland. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor för att minska smittspridning av virus som orsakar covid-19. Alla har, enligt smittskyddslagen, skyldighet att göra allt man kan för att skydda andra från risken att smittas av covid-19.

Skärpta allmänna råd

De lokala allmänna råden är följande:

 • Avstå från onödiga resor
  Undvik resor inom och utanför Värmland. Undantag är resor till och från arbetet, studier eller hälso- och sjukvård. Om du måste resa är det viktigt att du gör det på ett säkert sätt, till exempel genom att alltid hålla avstånd till andra och att träffa så få nya personer som möjligt.

 • Undvik att umgås med andra
  Träffa om möjligt inte andra personer än de som du bor tillsammans med. Du som bor ensam kan välja ut några få personer i din närhet att umgås med. Delta eller anordna inte privata tillställningar som till exempel fester, middagar eller afterwork. Om du är på jobbet behöver du begränsa dina kontakter med andra människor genom att hålla avstånd på 1,5-2 meter. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök, omfattas inte av råden.

 • Avstå från besök på allmänna platser
  Vistas inte i inomhusmiljöer där människor samlas. Det gäller till exempel butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Undvik också hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverat.

  Nödvändiga besök i livsmedelsbutiker, apotek eller medicinsk motiverad träning omfattas inte av detta råd. Tänk alltid på att hålla avstånd.

 • Avstå från evenemang och aktiviteter
  Delta inte på möten, konserter, föreställningar, religiösa evenemang, högtidsfirande, idrottsträningar, matcher, tävlingar, cuper, uppvisningar eller andra aktiviteter oavsett om det sker inomhus eller utomhus. Undantag är idrottsträningar och övriga fritidsaktiviteter i närområdet för barn och ungdomar födda 2005 eller senare.

Lokala allmänna råd för verksamheter och arbetsgivare i Värmland

Lokala allmänna råd gäller också för verksamheter som till exempel butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar. Åtgärder behöver vidtas så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan till exempel vara att erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Verksamheter kan också minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.

För detaljer och resonemang om vad de olika allmänna råden innebär se information på Folkhälsomyndighetens hemsidalänk till annan webbplats.

Beslut lokala allmänna råd VärmlandPDF

Läs mer på 1177.se/varmlandlänk till annan webbplats

Läs mer på Folkhälsomyndighetens webblänk till annan webbplats

Läs mer på krisinformation.selänk till annan webbplats

Covid-19/Coronavirus

Läs även mer vad som gäller i din kommun:

Karlstadlänk till annan webbplats

Grumslänk till annan webbplats

Killänk till annan webbplats

Forshagalänk till annan webbplats

Munkforslänk till annan webbplats

Hagforslänk till annan webbplats

Årjänglänk till annan webbplats

Edalänk till annan webbplats

Arvikalänk till annan webbplats

Filipstadlänk till annan webbplats

Storforslänk till annan webbplats

Torsbylänk till annan webbplats

Säfflelänk till annan webbplats

Kristinehamnlänk till annan webbplats

Sunnelänk till annan webbplats

Hammarölänk till annan webbplats

For information in English, please continue to the end of the page.

Frågor och svar - Allmänna skärpta råd och rekommendationer

De skärpta allmänna råden gäller i Värmlands län 12 november – 10 december 2020:

 • Var och en bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym, med undantag för nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek.

  Man bör inte vistas mer än nödvändigt i inomhusmiljöer med människor som man normalt inte träffar. Utomhusmiljöer omfattas inte av detta råd. Nödvändiga besök för att till exempel köpa livsmedel eller medicin, eller medicinskt motiverad träning i badhus eller gym omfattas inte heller. Det är dock viktigt att göra sådana besök på tider då risken för trängsel är liten och att man undviker omklädningsrum vid eventuell träning.
 • Var och en bör avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Träningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte.

  För barn och unga är dock idrott viktigt. Eftersom barn och ungas påverkan på smittspridningen är låg kan de fortsätta träna sin idrott. Det är dock viktigt att man undviker onödiga fysiska kontakter som att dela vattenflaskor och skydd, eller att skrika och kramas. Det är också bra om medföljande vuxna endast hämtar och lämnar barnet vid träningen så att nya kontakter undviks.Med matcher och tävlingar avses även cuper, serier och andra tävlings­arrange­mang.

  Yrkesmässig idrott omfattas inte av detta råd.

  Matcher och tävlingar bör dock inte genomföras varken för barn eller vuxna eftersom detta ofta innebär att nya kontakter skapas och eftersom det kan vara svårt att avstå från att delta trots att man har symtom.

  Man bör enligt detta råd avstå från evenemang som samlar många människor samtidigt, oavsett om det sker inom- eller utomhus. Det handlar exempelvis om konserter, teater, bio och andra föreställningar, religiösa evenemang och högtidsfiranden. Risken för smittspridning ökar i dessa situationer och det är även riskfyllt med resor till och från sådana evenemang.
 • Var och en bör om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.

  Rådet innebär en inskärpning av kravet på att hålla avstånd till andra människor. Med fysisk kontakt menas umgänge inom 1-1,5 meters avstånd, speciellt vid kontakter som varar mer än 15 minuter. Man bör helt undvika vissa typer av aktiviteter, om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Det kan handla om viss icke yrkesmässig idrottsutövning till exempel kontaktsporter som brottning, ishockey och basket, samt fester, bröllop, kalas, middagar och andra privata tillställningar, afterwork, massage, fotvård och att besöka frisör eller skönhetsvård, som inte är medicinskt motiverat.

Värmlands län är ett område där många pendlar och förflyttar sig mycket mellan orterna. Bara för att det varit få smittade på en ort ena dagen är det inte självklart att det är så nästa dag.

Syftet med de allmänna skärpta råden är att bromsa det lokala utbrottet och minska smittspridningen i regionen.

Det är Folkhälsomyndigheten, i samråd med bland annat smittskyddsläkaren i Region Värmland, som har utfärdat skärpta allmänna råd för personer som vistas i Värmlands län.

Från och med den 12 november till den 10 december. Det kan eventuellt komma att förlängas.

Folkhälsomyndigheten skriver:

Med fysisk kontakt menas umgänge inom 1-1,5 meters avstånd, speciellt vid kontakter som varar mer än 15 minuter. Man bör helt undvika vissa typer av aktiviteter, om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Det kan handla om viss icke yrkesmässig idrottsutövning till exempel kontaktsporter som brottning, ishockey och basket, samt fester, bröllop, kalas, middagar och andra privata tillställningar, afterwork, massage, fotvård och att besöka frisör eller skönhetsvård, som inte är medicinskt motiverat.

Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.

De nya råden gäller alla. Folkhälsomyndigheten har tidigare meddelat att personer med antikroppar kan umgås med familj och nära vänner i större utsträckning, men också att en förutsättning är att man fortsätter att följa myndigheternas generella rekommendationer och restriktioner samt den lagstiftning som finns för att minska smittspridningen i samhället. De lokala allmänna råden i vårt län gäller alltså alla personer, även dig som har antikroppar.

Läs mer hos Folkhälsomyndigheten:

Så kan resultat från antikroppstester användas på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Värmlandsregionen utgår från Folkhälsomyndighetens råd om att inte rekommendera munskydd för allmänheten. Det vetenskapliga underlaget för munskydd är svagt och Folkhälsomyndigheten skriver att ”det kan finnas en risk för att användningen av munskydd ger en falsk trygghet som leder till att man inte följer andra rekommendationer såsom att stanna hemma vid symtom och att hålla avstånd. Risker kan också finnas med att man rör vid munskyddet och på det sättet sprider smitta via händerna, mer än om man inte har munskydd.

Om Munskydd på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Det sker en del lokala utbrott i skolor, men det är inte skoleleverna som är drivande i smittspridningen. I nuläget ser inte Folkhälsomyndigheten skolorna som en betydande faktor för smittspridning. Men statsepidemiolog Anders Tegnell har påpekat att det finns en fortsatt dialog med Skolverket.

Det finns ingen sådan uppmaning i nuläget. Blir det spridning på en skola så har vi bra erfarenhet av att gå över till distansundervisning under en viss tidsperiod. Vårens distansundervisning visade sig inverka negativt på studieresultat och psykisk hälsa.

Det beror på hur aktiviteten på fritidsgårdarna är. Om det är fritidsgårdar som håller öppet på kvällarna dit elever från flera skolor samlas, är det inte lämpligt att hålla fortsatt öppet. Vi ska tänka att råden gäller barn så väl som vuxna.

Elitidrotten får fortsätta träna och även genomföra vissa tävlingar. För idrottsgymnasium gäller att den idrott som direkt ingår i skolundervisningen kan fortsätta. Idrottsträning har av Folkhälsomyndigheten lyfts som viktig för folkhälsan och därför får den fortsätta när andra aktiviteter begränsas.

Det finns inget generellt undantag för barn när det gäller andra aktiviteter. Även barn och unga ska begränsa sina kontakter till i första hand de personer man bor och umgås med i skolan samt avstå från fritidsaktiviteter. Träningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte. Det kan finns enstaka undantag som scoutgrupper där man håller sig enbart utomhus som skulle kunna tillåtas.

Att yrkesmässig idrottsutövning är undantagen från de skärpta allmänna råden är en bedömning som är gjord av Folkhälsomyndigheten. Orsaken är en avvägning mellan skadan ett sådant hinder skulle innebära för denna begränsade yrkesgrupp, jämfört med det man vinner vid en total avrådan för dem.

En förutsättning för att undanta elitlag från det skärpta rådet om träning är att de är helt friska när de utövar sin idrott och att de måste ha en mycket god följsamhet till råd om handhygien och om att hålla avstånd i exempelvis omklädningsrum och under resor.

Restauranger, caféer och liknande verksamheter omfattas redan sedan tidigare av regler och rekommendationer kring minskad smittspridning. För serveringar finns dessutom en reglerad tillsyns från kommunen. Rådet om att bara umgås med dem man bor med gäller dock även på cafeer och restauranger”

Frågor och svar om regler för restauranger, krogar m.m. på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Verksamheterna själva bestämmer om de vill hålla öppet eller stängt. Men för de som håller öppet gäller det allmänna rådet om att begränsa antalet kunder som vistas i en lokal samtidigt samt att ta fram alternativa lösningar till kassaköer eller anvisa hur långt kunderna bör stå mellan varandra.

I och med de nya skärpta råden uppmanas du som privat person att undvika inomhusmiljöer och alla former av trängsel. som till exempel butiker, gym och köpcentrum men nödvändiga inköp får göras.

Enligt de regionala allmänna råden bör invånarna avstå besök i butiker, men det finns nödvändiga inköp som behöver göras i livsmedelsbutiker eller apotek. Smittskyddsläkaren i länet går inte ut med några råd att butiker ska stängas utan butikerna ansvar för att minimera risker som att det inte blir trångt inne i butikerna med mera.

Utomhusmiljöer som torghandel undantas i de allmänna råden. Det finns alltså ingen restriktion som riktar sig mot torghandel utan det är allmänna råd som gäller kring att minska trängsel och hålla avstånd.

Det gäller sedan tidigare som allmänt råd att man ska undvika kollektivtrafiken om man kan. Det är viktigt att de som inte har några andra alternativ än att åka kollektivt och som måste förflytta sig i vårt vidsträckta län har möjlighet att göra det. Men de som inte behöver åka kollektivtrafik ska inte heller göra det.

Stricter general recommendations

The number of cases of Covid-19 has increased sharply in the county of Värmland. As a result, stricter general recommendations are being introduced from today to reduce the spread of Covid-19 in these counties. The recommendations will initially apply up to and including 10 December 2020 but may be extended.

People in the counties of Värmland are being encouraged to do the following:

 • Refrain from making unnecessary trips. Travelling can contribute to increasing the spread of infection as you often meet new people. These recommendations do not include travel to work, studies/employment or healthcare appointments that require you to be on site.
 • If possible, avoid physical contact with people other than those with whom they live. This means, among other things, refraining from arranging or attending parties and similar social gatherings. Certain types of activities should also be avoided if they are impossible to carry out with physically distancing from other people, such as contact sports, health or beauty treatments that are not medically justifiable.
 • Refrain from visits to indoor settings such as shops, shopping centres, museums, libraries, swimming pools and gyms. Necessary visits to grocery stores and pharmacies are allowed.
  Refrain from participating in gatherings such as meetings, concerts, performances, sports training, matches and competitions. However, this does not apply to sports training for children and young people born in 2005 or later.
  Necessary close contact is allowed, for example during healthcare visits and medical examinations. However, anyone with possible Covid-19 symptoms should avoid any close contact with other people.

Stricter general recommendations for workplaces and businesses

Businesses and employers should take measures to ensure that everyone can follow the stricter general recommendations. Measures employers take may include encouraging personnel to work from home, offering more opportunities for remote work and postponing business travel, conferences and other physical meetings. Other businesses may take measures to minimise the number of concurrent visitors they have, adjust opening times and offer digital alternatives.

Kontakt