Provtagning för covid-19 inom samhällsviktig verksamhet och för allmänheten

För att personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har symptom på covid-19 snabbt ska kunna återgå till arbete skapas förutsättningar för en bred provtagning för att utesluta smitta. Sedan några veckor tillbaka kan personer med symtom på covid-19 och som jobbar inom samhällsviktig verksamhet boka egenprovtagning via webbplatsen 1177.se. Från och med den 7 juli gäller den möjligheten också allmänheten. 

Regionen utför provtagningen i länet och Länsstyrelsen stödjer i kommunikationen om vilka som ingår i samhällsviktig verksamhet.

Det är Länsstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som i samråd med Sveriges kommuner och regioner skapat förutsättningarna för en bred provtagning av personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet.

Egenprovtagning för covid-19 Värmland (1177.se)länk till annan webbplats

Egenprovtagning för personer i samhällsviktig verksamhet

Från och med den 17 juni har du som jobbar i samhällsviktig verksamhet och som misstänker att du har covid-19-infektion möjlighet att beställa egenprovtagning av sjukdomen/viruset. Provtagningen beställer du via e-tjänsterna på 1177.se och du får även svar på analysen den vägen.

Vem kan testa sig?

Ett PCR-test kan visa en pågående covid-19-infektion. Testet är bara aktuellt att göra om du har symtom och du ska ta det tidigt i sjukdomsförloppet, inom 7 dagar. I första skedet gäller erbjudandet om egenprovtagning personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet och som har lindriga symtom som kan tyda på covid-19-infektion. Vid allvarligare symtom med allmänpåverkan bör personen istället kontakta sjukvården.

Personen måste också vara folkbokförd eller arbeta i Värmland.

Du kan beställa max 3 tester per person.

Egenprovtagning för covid-19 Värmland (1177.se)länk till annan webbplats

Verksamheter som är samhällsviktiga

MSB har tagit fram ett stöd till arbets- och uppdragsgivare med exempel på verksamheter som räknas som samhällsviktiga inom olika samhällssektorer. Det hjälper arbetsgivare att bedöma om den egna verksamheten är samhällsviktig och vilken personal som är nödvändig för att upprätthålla verksamheten. Vilka verksamheter som är samhällsviktiga kan dock skilja sig åt mellan regionerna.

Samhällsviktig verksamhet kan kortfattat beskrivas som verksamheter som kan orsaka samhällsstörningar vid störningar i eller bortfall av verksamheten. Det kan även vara verksamheter som behövs för att hantera en pågående samhällsstörning.

All verksamhet och arbetsuppgifter inom en organisation eller ett företag är sällan samhällsviktigt. Varje organisation och företag ska analysera och bedöma vilka delar av verksamheten som är samhällsviktig - det vill säga måste fungera vid samhällsstörningar.

Stödet i att bedöma den egna verksamheten och lista över samhällsviktig verksamhet vid nationell testning finns via MSB.

Samhällsviktig verksamhet vid nationell testning av covid-19 (MSB.se)länk till annan webbplats

Uppdraget om utökad testning i Sverige

Testning av personer som arbetar inom samhällsviktig verksamhet är en del av regeringens uppdrag att utöka kapaciteten för provtagning av covid-19 i Sverige. Folkhälsomyndigheten har tagit fram en nationell strategi för den utökade provtagningen och laboratorieanalysen av covid-19.

Förutom testning av personer inom samhällsviktig verksamhet testas också patienter, individer som tillhör riskgrupp, boende inom omsorg och institutioner och personal inom sjukvård och omsorg.

Nationell strategi för utökad testning för covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Relaterat

Storskalig satsning på utökad testkapacitet för covid-19 (webbnyhet)

Regeringen och SKR har tecknat en överenskommelse om genomförande för ökad testning (regeringen.se)länk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Besöksregler med anledning av Covid-19/Coronavirus:
Om du har feber, hosta, eller andra besvär från luftvägarna, ber vi dig att besöka oss vid ett annat tillfälle.

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 15:00
Lunchstängt alla dagar 12:00 - 13:00

Från och med 14 april
Måndag - fredag 08:00-12:00    

Den aktör eller organisation som behöver upprätta kontakt med Länsstyrelsen Värmlands krisledningsstab med anledning av det nya coronaviruset/Covid-19:
kris.varmland@lansstyrelsen.se.

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395