Information till företagare med anledning av coronaviruset

Adelsgatan i Visby

Här hittar du länkar och samlad information med anledning av coronapandemin som kan vara bra att känna till för dig som företagare.

Situationen kring coronapandemin innebär påfrestningar för många företag och näringar i Värmland. För att underlätta för företagen som är i kontakt med Länsstyrelsen i sin verksamhetsutövning har vi infört ett antal tillfälliga åtgärder.

  • Snabbare betalning från länsstyrelsen till leverantörer och dialog med leverantörer om betalningar. För dialog om betalning från länsstyrelsen, kontakta den på länsstyrelsen som gjort beställningen eller skicka e-post till ekonomi.varmland@lansstyrelsen.se.

  • Prioritera och påskynda utbetalningar till företag inom Landsbygdsprogrammet.

  • Prioritera utbetalning av stöd som bidrar till att hålla igång företagande och upprätthålla arbetstillfällen.

  • Avvakta med debitering av 2020-års miljöavgifter till hösten.

  • Planera tillsynsbesök och kontroller i dialog med företagaren, ta hänsyn till smittspridning och riskgrupper. Välj Skype eller telefonmöten om så är möjligt och lämpligt. Kontakta din handläggare på länsstyrelsen om du har ett tillsynsbesök inbokat som du önskar skjuta fram eller genomföra på annat sätt än planerat.

  • Föra en kontinuerlig dialog med Region Värmland, företag och näringslivets aktörer om ytterligare åtgärder för att underlätta för företag.

  • Stödja företagsjouren initierat av Region Värmland. För företag som hamnat i akut kris finns stöd och hjälp att få, Information till företagarelänk till annan webbplats.
  • I dialog med företagaren stämma av tidsfrister i tillsynsärenden och om möjligt förlänga dem. Kontakta din handläggare om det är aktuellt för din del.

  • Säkerställa tydlig och tillgänglig information till företag.

Länkbibliotek

Sök i första hand information på nätet. Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt 1177. Hjälp de som verkligen behöver komma fram att göra det.

Folkhälsomyndigheten
Nationellt är Folkhälsomyndigheten ansvarig för frågor som rör smittskydd. På deras webbplats finns information om viruset och smittspridning, en lista med frågor och svar, råd för hemvändade resenärer och information på fler språk.

Folkhälsomyndighetens information om covid-19länk till annan webbplats

Region Värmland
Regionalt är Smittskydd Värmland, inom Region Värmland, ansvarig för smittskyddsfrågor. Region Värmland uppdaterar löpande sin information om läget i Värmland.

Region Värmlands samlade information om coronalänk till annan webbplats

Vårdguiden 1177.se
Här får du information om symtom, egenvårdsråd och hänvisning till sjukvård.

1177.selänk till annan webbplats

Krisinformation.se
Krisinformation.se förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse. Här finns bland annat råd kring hur du talar med barn om coronaviruset, samt information på flera språk.

Krisinformation.selänk till annan webbplats

11313
Har du allmänna frågor om coronavirussjukdomen covid-19 kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Region Värmlands företagsjour

För företag som hamnat i akut kris finns stöd och hjälp att få. Ring Verksamt Värmlands jourtelefonen för att prata med rådgivare som svarar på dina frågor, informerar om nationella och regionala stödåtgärder och guidar dig rätt.

Telefontider: vardagar klockan 9.00-16.00, lunchstängt 12.00-13.00
Telefon: 010-831 90 50

Verksamt Värmlandlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen Värmland

För länsstyrelsens åtgärder, se under rubriken "Länsstyrelsens roll och arbete" ovan.

Omsättningsstöd till näringsidkare

Näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd. Länsstyrelsen handlägger stödet men du gör din ansökan hos Boverket.
Omsättningsstöd till näringsidkare

I Värmlands län gäller maxgräns 50 deltagare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster. För alla evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet för att utvärdera eventuella risker och för att kunna vidta riskreducerande åtgärder.

Riskbedömning av evenemang och sammankomsterlänk till annan webbplats

Fördjupad information till restauranger och krogarlänk till annan webbplats

Fördjupad information till idrottsföreningar och träningsanläggningarlänk till annan webbplats

Fördjupad information till arrangörer av evenemanglänk till annan webbplats

Verksamt.se
Verksamt.se har samlat information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som är viktig för dig som företagare att känna till med anledning av coronaviruset och covid-19.

Verksamt.selänk till annan webbplats

Tillväxtverket
Tillväxtverket har information om korttidsarbete, en åtgärd som syftar till att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Information om korttidsarbetelänk till annan webbplats

Skatteverket
Regeringen har tagit fram ett nytt lagförslag som ger näringsidkare med betalningssvårigheter en möjlighet att ansöka om anstånd för betalningar av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Mer information om vad som gäller finns på Skatteverkets webbplats.

Information om anstånd med skattebetalninglänk till annan webbplats

Försäkringskassan
Regeringen har fattat beslut om att karensavdraget och kravet på läkarintyg under den första delen av en sjukskrivning tillfälligt slopas och att staten tar över alla sjuklönekostnader under april och maj.

Försäkringskassan - Coronaviruset - det här gäller länk till annan webbplats

Almi
Är du i behov av finansiering kan du ansöka om lån hos Almi. Om du redan har lån finns det möjlighet att söka anstånd med amorteringar.

Almis information med anledning av coronavirusetlänk till annan webbplats

Sveriges riksbank
För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har Riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna.

Mer information om Riksbankens beslutlänk till annan webbplats

Jordbruksverket
Jordbruksverket har samlat frågor och svar om sjukdomen covid-19 som berör Jordbruksverkets verksamhet.

Frågor och svar hos Jordbruksverketlänk till annan webbplats

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen har samlat information om personalomställning med anledning av coronaviruset.

Arbetsförmedlingen.selänk till annan webbplats

Arbetsmiljöverket
Just nu är coronaviruset, covid-19, en risk i många arbetsmiljöer och du som arbetsgivare behöver undersöka och bedöma hur denna risk ser ut i just din verksamhet.

Information om systematiskt arbetsmiljöarbete och riskbedömninglänk till annan webbplats

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Besöksregler med anledning av Covid-19/Coronavirus:
Om du har feber, hosta, eller andra besvär från luftvägarna, ber vi dig att besöka oss vid ett annat tillfälle.

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 10:00

Den aktör eller organisation som behöver upprätta kontakt med Länsstyrelsen Värmlands med anledning av det nya coronaviruset/Covid-19:
corona.varmland@lansstyrelsen.se.

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395