Covid-19/Coronavirus SARS-CoV-2

COVID-19 är deklarerat som en pandemi av WHO. Coronaviruset SARS-CoV-2 finns spridd i hela världen och påverkar stora delar av vårt samhälle och världens befolkning.

Aktuellt läge i Värmland

Antal bekräftade fall, patienter som vårdas för covid-19 och patienter med bekräftad covid-19 som avlidit.

Aktuellt läge i Värmland (Regionvarmland.se)länk till annan webbplats

Aktuell för egenprovtagning (PCR-test) är att du nyligen har insjuknat med lindriga symtom som ger misstanke om covid-19. Testet är bara aktuellt att göra vid symtom och ska tas tidigt i sjukdomsförloppet, efter 24 timmar men inom 7 dagar från första symptom.

Ett antikroppstest (serologiskt prov) kan visa om du haft en covid-19-infektion. Region Värmland följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning för antikroppstester där man i första hand testar personal inom äldreomsorg, inom regional och kommunal hälso- och sjukvård samt inom omsorg om personer med funktionsnedsättning.

Lämna prov för covid-19 i Värmland (1177.se)länk till annan webbplats

Vaccination mot covid-19 har inletts. I Värmland är det kommunerna som inleder arbetet. Just nu går det inte att boka tid för vaccinering mot covid-19. När det blir dags för vaccinering kommer mer information om vaccinet och hur du gör för att boka tid för vaccination att finnas tillgängligt på webbplatsen 1177.se.

Om vaccin mot covid-19 (1177.se)länk till annan webbplats

Daglig statistik vardagar, veckostatistik Region samt veckostatistik kommun finnns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

Covid-19 – statistik med diagram och kartorlänk till annan webbplats

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd i Sverige

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Det gäller också vid firande av högtider.

Du har ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av covid-19. Särskilt viktigt är att du skyddar personer i riskgrupper mot smitta.

Från och med 14 december är du skyldig att:

Stanna hemma vid symtom

 • Har du symtom på covid-19 ska du stanna hemma. Du rekommenderas även att testa dig för pågående infektion.

Begränsa nya nära kontakter

 • Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till andra personer du träffar. Umgås helst utomhus.
 • Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel.
 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer.
 • Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.
 • Om du haft covid-19 under våren är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra.

Nya skärpta nationella allmänna råd (krisinformation.se)länk till annan webbplats

Rekommendationer under kommande helger och högtider (folkhalsomyndigheten.se)länk till annan webbplats

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19länk till annan webbplats

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Verksamheter inom gym- eller sportanläggningar för inomhusaktivitet, badhus och handelsplatser är skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs genom tillsyn.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Besöksregler till Länsstyrelsen Värmland

Om du har feber, hosta, eller andra besvär från luftvägarna, ber vi dig att besöka oss vid ett annat tillfälle.

Nu hjälps vi åt

Var och en i Sverige har ett personligt ansvar.

 • Följ myndigheternas råd
 • Följ föreskrifter och skärpta allmänna råd (folkhalsomyndigheten.se)länk till annan webbplats
 • Hjälp till att minska smittspridningen (krisinformation.se)länk till annan webbplats
 • Stanna hemma vid symtom (Symtom på covid-19 (krisinformation.se)länk till annan webbplats)
 • Arbeta hemifrån så ofta det är möjligt
 • Begränsa nya nära kontakter
 • Du bör undvika platser som exempelvis butiker, köpcentrum och kollektivtrafik, om det är trängsel där
 • Du bör om möjligt handla ensam och inte vistas i t.ex. butiker under längre tid än nödvändigt
 • Avstå från att delta i större sociala sammanhang som fester, begravningar, dop, kalas och bröllop
 • Undvik kollektivtrafik i den mån det går
 • Avstå från onödiga resor, gäller även inom länet
 • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
 • Var källkritisk
 • Sprid inte rykten
 • Om du har frågor om coronaviruset bör du i första hand söka information via myndigheters webbplatser.
 • Belasta inte vårdnumret 1177 med allmänna frågor om Covid-19
 • Du kan ställa allmänna frågor om Covid-19 via 113 13.
 • Besök Krisinformation.selänk till annan webbplats för bekräftad information från myndigheter och ansvariga aktörer
 • Besök Regionvarmland.selänk till annan webbplats för information om var du kan vända dig vid olika sorters frågor om det nya coronaviruset
 • Besök 1177.se (Region Värmland) vårdguidenlänk till annan webbplats om Covid-19
 • Följ din hemkommuns webbplats och sociala medier

Allmänna råd som gäller alla verksamheter i Sverige

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan till exempel vara att verksamheten

 1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare
 2. markerar avstånd på golvet,
 3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
 4. håller digitala möten,
 5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit, samt
 6. undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.
 7. Anpassar öppettider

Föreskrifter och allmänna råd – covid-19 (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Maxgräns om åtta personer för sittande publik

Länsstyrelsen Värmland har 23 november 2020 fattat beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande publik med fler än åtta deltagare. Beslutet gäller från och med 24 november 2020, och tills vidare.

Lokala föreskrifter är förnyade från och med 10 januari 2021.

Länsstyrelsens beslut är fattat på inrådan och i dialog med länets smittskyddsläkare. Beslutet fattas som en nödvändig åtgärd med anledning av rådande smittspridning av Covid-19 i länet.

Regeringen har fattat beslut om att undantag görs för allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, där antalet deltagare är begränsat till 20.

Länsstyrelsen i Värmlands läns förnyade föreskrifter om förbud att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anvisad sittplats för fler än 8 deltagare (17 FS 2021:1) (PDF)länk till annan webbplats

Besöksförbudet på äldreboenden upphör 1 oktober

Från och med den 1 oktober upphör besöksförbudet på särskilda boenden för äldre i Sverige. Beslutet grundar sig på den minskade smittspridningen i samhället, de åtgärder som redan vidtagits ute i äldreomsorgens verksamheter tillsammans med nya myndighetsföreskrifter och rekommendationer.

Den samlade bedömningen är att de särskilda boendena har förbättrat sitt arbetssätt och rutiner för att förhindra smittspridningen. Verksamheterna har fortsatt ansvar att skapa förutsättningar att ta emot besökare och varje enskild besökare har sitt ansvar att följa råd och rekommendationer för minskad smittspridning.

Besöksförbud och begränsat tillträde på vårdavdelningar, sjukhus och vårdcentraler i Värmland

Med anledning av covid-19 finns restriktioner på besök och tillträde inom vård och omsorg.

Besöksförbud (Region Värmland)länk till annan webbplats

Begränsat tillträde och besöksförbud (Region Värmland)länk till annan webbplats

Via 1177.se hittar du telefonnummer till vårdavdelningarlänk till annan webbplats

Reseregler till och från Sverige

Med anledning av covid-19 är det stor påverkan på möjligheten att resa till och från Sverige. Du hittar den alltid den uppdaterade informationen från Utrikesdepartementet:

UD:s reseinformation länk till annan webbplats

Resor till Norge

Ska du resa till Norge? Via Sweden Abroad ger Sveriges ambassad i Norge reseinformation som riktar sig till svenska resenärer. Där finns information om de regler som gäller vid eventuellt resande. 

Information från Sweden Abroad, resor till Norgelänk till annan webbplats

Jordbruksverket med anledning om det nya coronaviruset

Jordbruksverket följer utvecklingen noga tillsammans med flera andra myndigheter. På Jordbruksverkets webbplats samlas frågor och svar om smitta, djurhållning, möjlig påverkan på jordbruksverksamhet med mera.

Corona/Covid-19 (Jordbruksverket.se)länk till annan webbplats

Regeringens arbete

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

 • Begränsa smittspridning i landet.
 • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
 • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
 • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
 • Dämpa oro, bland annat genom information.
 • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Samverkan nationellt och regionalt

Länsstyrelsen Värmland följer händelseutvecklingen och har regelbundna avstämningar med regionala och nationella aktörer.

Länsstyrelsen Värmland beslutade att från och med den 11 mars 2020 aktivera sin egen krisorganisation i stabsarbete. Beslutet gäller tills vidare. Bemanningen kommer att anpassas efter behoven men bygger inledningsvis på att staben kommer att vara igång under minst två månader.

Länsstyrelsen huvudsakliga roll är att samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Länsstyrelsen har regelbunden samverkan flera dagar i veckan med länets kommuner och räddningstjänster, Region Värmland, Polisen, Försvarsmakten, SOS Alarm, Trafikverket, näringslivet och det civila samhället. Till detta sker rapportering och samverkan med övriga länsstyrelser, nationellt ansvariga myndigheter samt regeringskansliet.

Länsstyrelsen har bland annat till uppgift att:

 • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
 • vid behov samordna viss verksamhet mellan kommuner, region och myndigheter under en kris
 • information till allmänhet och media kan samordnas
 • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.
 • Kontinuerligt ta fram lägesbilder för konsekvenser, åtgärder och resurser samt påverkan på samhällsviktig verksamhet för att såväl regional som nationell samordning ska kunna ske på bästa sätt.

Från och med 1 oktober 2020 har Länsstyrelsen Värmland gått ur stabsläge för coronahanteringen. Istället finns en nyinrättad funktion som kommer fortsätta arbeta med länsstyrelsens uppgifter och samverkansuppdrag.

Den aktör eller organisation som behöver upprätta kontakt med Länsstyrelsen Värmlands coronaorganisation kan skicka förfrågan via corona.varmland@lansstyrelsen.se.

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Besöksregler med anledning av Covid-19/Coronavirus:
Om du har feber, hosta, eller andra besvär från luftvägarna, ber vi dig att besöka oss vid ett annat tillfälle.

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 10:00

Den aktör eller organisation som behöver upprätta kontakt med Länsstyrelsen Värmlands med anledning av det nya coronaviruset/Covid-19:
corona.varmland@lansstyrelsen.se.

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395