Covid-19/Coronavirus SARS-CoV-2

COVID-19 är deklarerat som en pandemi av WHO. Coronaviruset SARS-CoV-2 finns spridd i hela världen och påverkar stora delar av vårt samhälle och världens befolkning.

Aktuellt läge i Värmland

Antal bekräftade fall, patienter som vårdas för covid-19 och patienter med bekräftad covid-19 som avlidit.

Aktuellt läge i Värmland (Regionvarmland.se) Länk till annan webbplats.

Vaccination mot covid-19 pågår. Vilken fas av vaccinering som pågår och hur du gör för att boka tid för vaccination finnas tillgängligt på webbplatsen 1177.se.

Om vaccin mot covid-19 (1177.se) Länk till annan webbplats.

Aktuell för egenprovtagning (PCR-test) är att du nyligen har insjuknat med lindriga symtom som ger misstanke om covid-19. Testet är bara aktuellt att göra vid symtom och ska tas tidigt i sjukdomsförloppet, efter 24 timmar men inom 7 dagar från första symptom.

Daglig statistik vardagar, veckostatistik Region samt veckostatistik kommun finnns via Folkhälsomyndighetens webbplats.

Covid-19 – statistik med diagram och kartor Länk till annan webbplats.

Ytterligare åtgärder för begränsad smittspridning

Folkhälsomyndigheten fattade den 26 februari följande beslut:

 • Från och med den 1 mars begränsas öppettiderna på serveringsställen och restauranger. Dessa kommer då att behöva stänga kl. 20.30. Det gäller oavsett om alkohol serveras eller inte. Verksamheterna kan dock fortsatt leverera mat för avhämtning.
 • För serveringsställen som utgör en del av en handelsplats gäller att antalet besökare i ett sällskap endast får uppgå till 1 person, om inte serveringsstället kan nås genom egna entréer.
 • Ingen tävlingsverksamhet under elitnivå kommer att tillåtas. Undantaget för enstaka matcher för barn födda 2005 och senare tas bort.
 • Folkhälsomyndigheten för dialog med näringslivet om att ytterligare begränsa besöksantalet i butiker och gallerior samt om smittskyddsåtgärder på arbetsplatser. Folkhälsomyndigheten arbetar också med att skärpa reglerna för idrotten.

De skärpta reglerna gäller till och med 11 april.

Fler åtgärder för att begränsa smittspridningen (Folkhälsomyndigheten.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Detta gäller just nu (Krisinformation.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd

Stanna hemma vid symtom

 • Har du symtom på covid-19 ska du stanna hemma. Du rekommenderas även att testa dig för pågående infektion.

Begränsa nya nära kontakter

 • Umgås bara med personer du normalt träffar, personer du bor med eller några få vänner och närstående utanför hushållet.
 • Håll alltid avstånd till andra personer du träffar. Umgås helst utomhus.
 • Hålla avstånd till andra och undvika platser med trängsel.
 • Håll alltid avstånd till andra människor. Det gäller både inomhus och utomhus.
 • Undvik platser som butiker, köpcentrum och kollektivtrafik om det är trångt.
 • Handla ensam och vistas inte i butiker under längre tid än nödvändigt.

Resa på ett så smittsäkert sätt som möjligt

 • Undvik kollektivtrafik och andra färdmedel där det inte går att köpa platsbiljett.
 • Undvik att träffa nya kontakter under resan och på resmålet.
 • Säkerställ att du kan isolera dig på ditt resmål eller kan ta dig hem utan att smitta andra om du får symtom på covid-19.

Arbeta hemifrån så ofta du kan

 • Kom överens med din arbetsgivare om att arbeta hemifrån när detta är möjligt.
 • Om du måste åka till arbetet bör du anpassa dina arbetstider så du kan undvika trängsel i kollektivtrafiken och på arbetsplatsen.

Hålla en god handhygien

 • Tvätta händerna regelbundet och noggrant med tvål och vatten.
 • Tvätta alltid händerna före måltid och efter toalettbesök samt när du befunnit dig i offentliga miljöer.

Vara försiktig när du besöker personer som är 70+ eller tillhör en riskgrupp

 • Var extra noga med att följa alla råd och rekommendationer.
 • Folkhälsomyndigheten har information om hur du kan umgås på ett säkert sätt.
 • Besök på äldreboenden ska ske under säkra former. Följ boendets besöksrutiner.
 • Om du haft covid-19 är det inte säkert att du fortfarande har en mindre risk att smittas och att smitta andra.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Verksamheter inom gym- eller sportanläggningar för inomhusaktivitet, badhus och handelsplatser är skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs genom tillsyn.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Besöksregler till Länsstyrelsen Värmland

Om du har feber, hosta, eller andra besvär från luftvägarna, ber vi dig att besöka oss vid ett annat tillfälle.

Nu hjälps vi åt

Var och en i Sverige har ett personligt ansvar.

Allmänna råd som gäller alla verksamheter i Sverige

Åtgärder för att förhindra smittspridning kan till exempel vara att verksamheten

 1. sätter upp information till medlemmar, personal, kunder och andra besökare
 2. markerar avstånd på golvet,
 3. möblerar om eller på annat sätt skapar utrymme för att undvika trängsel,
 4. håller digitala möten,
 5. erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten och erbjuder handsprit, samt
 6. undviker att flera personer samlas, särskilt i trånga lokaler.
 7. Anpassar öppettider

Föreskrifter och allmänna råd – covid-19 (Folkhälsomyndigheten) Länk till annan webbplats.

Maxgräns om åtta personer för sittande publik

Länsstyrelsen Värmland har 23 november 2020 fattat beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med sittande publik med fler än åtta deltagare. Beslutet gäller från och med 24 november 2020, och tills vidare.

Lokala föreskrifter är förnyade från och med 10 januari 2021.

Länsstyrelsens beslut är fattat på inrådan och i dialog med länets smittskyddsläkare. Beslutet fattas som en nödvändig åtgärd med anledning av rådande smittspridning av Covid-19 i länet.

Regeringen har fattat beslut om att undantag görs för allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall, där antalet deltagare är begränsat till 20.

Länsstyrelsen i Värmlands läns förnyade föreskrifter om förbud att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med anvisad sittplats för fler än 8 deltagare (17 FS 2021:1) (PDF) Länk till annan webbplats.

Besöksförbud och begränsat tillträde på vårdavdelningar, sjukhus och vårdcentraler i Värmland

Med anledning av covid-19 finns restriktioner på besök och tillträde inom vård och omsorg.

Besöksförbud (Region Värmland) Länk till annan webbplats.

Begränsat tillträde och besöksförbud (Region Värmland) Länk till annan webbplats.

Via 1177.se hittar du telefonnummer till vårdavdelningar Länk till annan webbplats.

Reseregler till och från Sverige

Med anledning av covid-19 är det stor påverkan på möjligheten att resa till och från Sverige.

Du hittar alltid den uppdaterade informationen från Utrikesdepartementet:

UD:s reseinformation Länk till annan webbplats.

Resor till Norge

Ska du resa till Norge? Via Sweden Abroad ger Sveriges ambassad i Norge reseinformation som riktar sig till svenska resenärer. Där finns information om de regler som gäller vid eventuellt resande. 

Information från Sweden Abroad, resor till Norge Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket med anledning om det nya coronaviruset

Jordbruksverket följer utvecklingen noga tillsammans med flera andra myndigheter. På Jordbruksverkets webbplats samlas frågor och svar om smitta, djurhållning, möjlig påverkan på jordbruksverksamhet med mera.

Corona/Covid-19 (Jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om SARS-CoV-2 (coronavirus) hos djur

Det finns ett flertal typer av coronavirus hos olika djurslag. De typer av coronavirus som ses hos svenska djur ska inte förväxlas med det nya coronavirus som orsakar sjukdom hos människa. De typer av coronavirus som djur i till exempel Sverige bär på orsakar normalt inte heller sjukdom hos människor.

Frågor och svar om SARS-CoV-2 hos djur (SVA.se) Länk till annan webbplats.

Regeringens arbete

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

 • Begränsa smittspridning i landet.
 • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
 • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
 • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
 • Dämpa oro, bland annat genom information.
 • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Samverkan nationellt och regionalt

Länsstyrelsen Värmland följer händelseutvecklingen och har regelbundna avstämningar med regionala och nationella aktörer.

Länsstyrelsen Värmland beslutade att från och med den 11 mars 2020 aktivera sin egen krisorganisation i stabsarbete. Beslutet gäller tills vidare. Bemanningen kommer att anpassas efter behoven men bygger inledningsvis på att staben kommer att vara igång under minst två månader.

Länsstyrelsen huvudsakliga roll är att samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Länsstyrelsen har regelbunden samverkan flera dagar i veckan med länets kommuner och räddningstjänster, Region Värmland, Polisen, Försvarsmakten, SOS Alarm, Trafikverket, näringslivet och det civila samhället. Till detta sker rapportering och samverkan med övriga länsstyrelser, nationellt ansvariga myndigheter samt regeringskansliet.

Länsstyrelsen har bland annat till uppgift att:

 • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
 • vid behov samordna viss verksamhet mellan kommuner, region och myndigheter under en kris
 • information till allmänhet och media kan samordnas
 • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.
 • Kontinuerligt ta fram lägesbilder för konsekvenser, åtgärder och resurser samt påverkan på samhällsviktig verksamhet för att såväl regional som nationell samordning ska kunna ske på bästa sätt.

Från och med 1 oktober 2020 har Länsstyrelsen Värmland gått ur stabsläge för coronahanteringen. Istället finns en nyinrättad funktion som kommer fortsätta arbeta med länsstyrelsens uppgifter och samverkansuppdrag.

Den aktör eller organisation som behöver upprätta kontakt med Länsstyrelsen Värmlands coronaorganisation kan skicka förfrågan via corona.varmland@lansstyrelsen.se.

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Besöksregler med anledning av Covid-19/Coronavirus:
Om du har feber, hosta, eller andra besvär från luftvägarna, ber vi dig att besöka oss vid ett annat tillfälle.

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 10:00

Den aktör eller organisation som behöver upprätta kontakt med Länsstyrelsen Värmlands med anledning av det nya coronaviruset/Covid-19:
corona.varmland@lansstyrelsen.se.

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395