Covid-19/Coronavirus SARS-CoV-2

COVID-19 är deklarerat som en pandemi av WHO. Coronaviruset SARS-CoV-2 finns spridd i hela världen och påverkar stora delar av vårt samhälle och världens befolkning.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Från och med den 10 januari 2021 gäller en tillfällig covid-19-lag i Sverige. Vissa verksamheter är skyldiga att förebygga smittspridning genom att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att trängsel undviks och att människor kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra. Länsstyrelsen kontrollerar att lagen följs genom tillsyn.

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen

Besöksregler till Länsstyrelsen Värmland

Om du har feber, hosta, eller andra besvär från luftvägarna, ber vi dig att besöka oss vid ett annat tillfälle.

Följ råd och rekommendationer

Anpassning av smittskyddsåtgärder den 1 juli samt 15 juli.


Från och med den 1 juli 2021. Smittspridningen fortsätter att minska liksom antalet vårdade för covid-19. Folkhälsomyndigheten bedömer därför att föreslagna anpassningar av smittskyddsåtgärder för nivå 2 nu kan genomföras. Till dess att fler hunnit vaccinera sig är det mycket viktigt att noga följa de allmänna råden.

Från och med den 15 juli 2021. Ytterligare ett antal restriktioner ändras. Samtidigt är det inte fritt fram för verksamhetsutövare att göra som man vill. Flera restriktioner kvarstår och även om kravet att beräkna maxantal i lokaler baserat på kvadratmeter tagits bort så behöver verksamheterna begränsa antalet besökare så att de kan hålla ett ur smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.

Exempel på anpassningar från 1 juli - med gällande maxantal för offentliga tillställningar och allmänna sammankonster

Läs mer på Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Exempel på anpassningar från 15 juli

Läs mer på Folkhälsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyhet, anpassningar från 15 juli Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ändringar i inreserestriktioner till Norge


Från 9 augusti gäller återigen strängare inresekrav från Värmland till Norge. Norska regeringen har också beslutat att avvakta fram till tidigast mitten av augusti med att gå in i fas 4 (trinn 4).

Norges regering fattade beslut om att orangelista Värmland 6 augusti. För inresa från regioner som är orange- eller rödlistade krävs att man har testat sig före avresa till Norge, samt att man fyller i en anmälningsblankett, testar sig vid gränsen och sitter i karantän.

Är du fullvaccinerad eller har varit sjuk i covid-19 det senaste halvåret, och kan styrka det med giltigt europeiskt coronasertifikat med QR-kod, behöver du varken sitta i karantän, fylla i en anmälningsblankett, visa upp ett negativt test eller testa dig vid gränsen, oavsett varifrån du reser.

Ändringar i norska inreserestriktioner (uppdaterat 6 augusti 2021) Länk till annan webbplats.

Avvaktan med trinn 4 (nyhet 28 juli 2021) Länk till annan webbplats.

Grensetjänsten Länk till annan webbplats.

Jordbruksverket med anledning om det nya coronaviruset

Jordbruksverket följer utvecklingen noga tillsammans med flera andra myndigheter. På Jordbruksverkets webbplats samlas frågor och svar om smitta, djurhållning, möjlig påverkan på jordbruksverksamhet med mera.

Corona/Covid-19 (Jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om SARS-CoV-2 (coronavirus) hos djur

Det finns ett flertal typer av coronavirus hos olika djurslag. De typer av coronavirus som ses hos svenska djur ska inte förväxlas med det nya coronavirus som orsakar sjukdom hos människa. De typer av coronavirus som djur i till exempel Sverige bär på orsakar normalt inte heller sjukdom hos människor.

Frågor och svar om SARS-CoV-2 hos djur (SVA.se) Länk till annan webbplats.

Regeringens arbete

Regeringens arbete och beslut syftar till att:

 • Begränsa smittspridning i landet.
 • Säkerställa resurser till hälso- och sjukvård.
 • Begränsa inverkan på samhällsviktig verksamhet.
 • Lindra konsekvenser för medborgare och företag.
 • Dämpa oro, bland annat genom information.
 • Sätta in rätt åtgärder vid rätt tillfälle.

Samverkan nationellt och regionalt

Länsstyrelsens huvudsakliga roll i coronahanteringen är att samverka, samordna och stödja länets aktörer för att inrikta samhällets åtgärder och resurser så att konsekvenserna för samhället blir så små som möjligt.

Länsstyrelsen har regelbunden samverkan med länets kommuner och räddningstjänster, Region Värmland, Polisen, Försvarsmakten, SOS Alarm, Trafikverket, näringslivet och det civila samhället. Till detta sker rapportering och samverkan med övriga länsstyrelser, nationellt ansvariga myndigheter samt regeringskansliet.

Länsstyrelsen har bland annat till uppgift att:

 • nödvändig samverkan kontinuerligt sker inom länet och med närliggande län
 • vid behov samordna viss verksamhet mellan kommuner, region och myndigheter under en kris
 • information till allmänhet och media kan samordnas
 • inrikta och prioritera statliga och internationella förstärkningsresurser efter beslut från regeringen.
 • Kontinuerligt ta fram lägesbilder för konsekvenser, åtgärder och resurser samt påverkan på samhällsviktig verksamhet för att såväl regional som nationell samordning ska kunna ske på bästa sätt.

Från och med 1 oktober 2020 har Länsstyrelsen Värmland gått ur stabsläge för coronahanteringen. Istället finns en nyinrättad funktion som kommer fortsätta arbeta med länsstyrelsens uppgifter och samverkansuppdrag.

Den aktör eller organisation som behöver upprätta kontakt med Länsstyrelsen Värmlands coronaorganisation kan skicka förfrågan via corona.varmland@lansstyrelsen.se.

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Besöksregler med anledning av Covid-19/Coronavirus:
Om du har feber, hosta, eller andra besvär från luftvägarna, ber vi dig att besöka oss vid ett annat tillfälle.

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 10:00

Den aktör eller organisation som behöver upprätta kontakt med Länsstyrelsen Värmlands med anledning av det nya coronaviruset/Covid-19:
corona.varmland@lansstyrelsen.se.

Skicka e-faktura till oss

Organisationsnummer
202100-2395