Val

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten. Vid val till Europaparlamentet är det Länsstyrelsen som administrerar röstlängden för alla röstberättigade i EU-valet.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Europaparlamentsval den 26 maj

Söndagen den 26 maj är val till Europaparlamentet. Länsstyrelsens uppgift är att kontrollräkna röster och rapportera resultatet till Valmyndigheten. Kontrollräkningen kännetecknas av hög noggrannhet och säkerhet.

Så fort vallokalerna har stängt klockan 21 startar den preliminära rösträkningen i kommunerna. Resultatet rapporteras in till Länsstyrelsen under kvällen, där 21 personer är redo att via telefon ta emot resultaten från valdistrikten. Uppgifterna skickas sedan vidare till Valmyndigheten som visar resultatet på sin webbsida efter klockan 23.

Slutlig rösträkning startar måndag den 27 maj

På måndag morgon klockan 09.00 börjar den slutliga rösträkningen. Det betyder att vi på Länsstyrelsen kontrollräknar valnattens preliminära resultat, granskar ogiltiga röster samt räknar personröster.

Besök den slutliga rösträkningen

Rösträkningen pågår på Länsstyrelsen, Våxnäsgatan 5, i Karlstad. Rösträkningen är en allmän förrättning och det betyder att vem som helst får närvara vid rösträkningen. Besök anmäls i Länsstyrelsens reception.

Sverige har ett robust valsystem

Det är decentraliserat, manuellt, transparent och rättssäkert.

  • Decentraliserat: röstningen sker lokalt över hela landet, liksom rösträkningen.
  • Manuellt: alla röster räknas manuellt och kontrollräknas minst två gånger i sluträkningen.
  • Transparent: röstmottagning och rösträkning är offentliga. Alla röstsedlar sparas tills nästa val vunnit laga kraft.
  • Rättssäkert: alla röster kontrolleras i ett antal led och valhandläggare och jurister bedömer om en röstsedel är giltig, i de fall det finns tveksamheter.

Allt om EU-valet (Valmyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Frågor och svar om EU-valet (Valmyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar vid valen till riksdag, kommun och landsting.

Vid ett val till Europaparlamentet ansvarar Länsstyrelsen för att lägga till eller ta bort EU-medborgare ur röstlängden, beroende på om de vill rösta i Sverige eller i ett annat EU-land.

Under valnatten

Under valnatten ansvarar Länsstyrelsen för valnattsrapporteringen. Det innebär att valdistrikten i länet rapporterar sina röstresultat till oss. När vi har kontrollerat uppgifterna registreras de till Valmyndigheten. Det preliminära valresultatet kan du sedan ta del av hos Valmyndigheten.

Valmyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi:

  • kontrollräknar valnattens resultat
  • granskar ogiltiga röster
  • fördelar röster på olika valsedelstyper
  • räknar personröster
  • utser ledamöter och ersättare till landstings- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. Det slutgiltiga resultatet finns sedan att ta del av hos Valmyndigheten.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i landstings- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Kontakt