Personlig ombud

Personligt ombud

Verksamheten Personligt Ombud i Värmland är en länsövergripande verksamhet. Samtliga kommuner har gått samman i en gemensam organisation där Karlstad kommun är värdkommun och har tagit på sig arbetsgivaransvaret.

I samband med att vården av personer med psykiska funktionsnedsättningar gått mot öppnare former har det visat sig att många inte får sina lagstadgade
rättigheter till vård, stöd och service tillgodosedda.

Här kan du se en film om personligt ombud i Värmland (2017)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Den enskildes behov
Det personliga ombudet ska tillsammans med den enskilde se till att olika huvudmäns insatser samordnas och genomförs. Ombudet är ingen myndighet eller vårdinsats utan arbetar fristående och enbart utifrån den enskildes behov och önskemål. Verksamheten är fristående från annan kommunal verksamhet.

Tio ombud i Värmland
I Värmland har verksamheten funnits sedan mars 2002. Samtliga kommuner i länet har gått samman i en gemensam organisation med Karlstad som värdkommun.

Värmland är indelad i fyra distrikt med basorterna Karlstad, Torsby, Arvika och Kristinehamn. Sammanlagt arbetar tio personliga ombud för Värmland varav en av dessa är verksamhetschef för hela verksamheten. Målgruppen är personer med psykiska funktionsnedsättningar (18 år och äldre) som har ett omfattande och långvarigt socialt handikapp vilket medför stora hinder för ett fungerande vardagsliv.

För att leda verksamheten finns en länsgemensam ledningsgrupp med chefsrepresentanter från socialtjänsten i varje distrikt, landstingspsykiatri, försäkringskassan, arbetsförmedlingen, intresseorganisationerna RSMH och FPS samt ombudens samordnare.

Kontakt