Fiskevårdsområden

Fiskevårdsområden kan bildas för att samordna fisket, förvaltningen och fiskevården. Förvaltning av fiskeområden sker genom en förening som består av samtliga ägare inom området.

Fiskevårdsområden är ett viktigt sätt att förvalta ett fiskevatten. Det finns ungefär 2 000 fiskevårdsområden (FVO) i Sverige. Varje fiskevårdsområde förvaltas av en fiskevårdsområdesförening. Föreningen består av samtliga fiskerättsägare inom ett visst område. De flesta fastigheter omfattar ganska små fiskerätter i delar av en sjö eller ett vattendrag.

Ett sätt att bedriva en bra fiskevård eller att till exempel sälja fiskekort och få intäkter, är att samarbeta med övriga fiskerättsägare.

Hur bildar jag ett fiskevårdsområde?

Fiskevårdsområden kan bildas för att samordna fisket, förvaltningen och fiskevården. Den som äger fisket (även kommuner) kan ansöka om bildande hos Länsstyrelsen.

När vi har fått in en ansökan gör vi först en fiskerättsutredning. Den utförs av en förrättningsman. Det finns även bidrag att söka för att bilda fiskevårdsområden. Bidragen ges under förutsättning att fiske tillåts för allmänheten (till exempel genom fiskekort).

De beslut som tas på fiskevårdsområdesföreningens styrelsesammanträden eller på årsstämman kan överklagas hos Länsstyrelsen.

Fiskevårdskartor

Värmland är ett län med mycket stora vattentillgångar. Våra sjöar och vattendrag används bland annat till fiskodling. Länsstyrelsen har i samarbete med Värmlands läns fiskevårdsförbund skapat 156 stycken unika kartor för länets fiskevårdsområden.

Kartorna är tänkt som en hjälp för dels de drygt 156 fiskevårdsområdesföreningarna som förvaltar ca 3000 sjöar (exklusive Vänern) och 6 600 km i vattendrag i länet, men även för den breda fisk- och fiskeintresserade allmänheten som kan ha stor nytta av kartorna när fisketuren planeras.

Alla kartor är i pdf-format.

Fiskevårdskartorna får skrivas ut för privat bruk. Kartorna får dock inte tryckas och spridas kommersiellt förrän tillstånd lämnats av Lantmäteriet. Fiskevårdsföreningar måste själva söka detta tillstånd.

 1. Norra Finnskoga (östra)PDF
  Norra Finnskoga (västra)PDF
 2. MedskogsälvenPDF
 3. Sysslebäck
 4. Kindsjön
 5. Dalby (östra)
  Dalby (västra)
 6. Mangslidsälven
 7. Nyckelvattnet
 8. Östmark
 9. Övre Fryksdalen (norra)
  Övre Fryksdalen (södra)
 10. Norra Ny (östra)
  Norra Ny (västra)
 11. Lekvattnet
 12. Velen
 13. Vassjön
 14. Bada
 15. Bredvisten
 16. Gröcken
 17. Kråkåsjangen
 18. Grängen
 19. Harasjöarna
 20. Östra Tönnet
 21. Knon
 22. Uvanå
 23. Storsjön
 24. Klarälven inom Hagfors
 25. Sönner och Mellantjärn
 26. Busjön
 27. Björklången
 28. Storjangen-Älgsjön
 29. Lisjön
 30. Fryken (norra)
  Fryken (södra)
 31. Stöpsjön
 32. Norra Gräsmark
 33. Kymmen
 34. Bogen
 35. Bortan-Häljeboda
 36. Mangen-Treen
 37. Ängen
 38. Rottnen
 39. Västerrottnabygden
 40. Sälsjön
 41. Västansjö
 42. Lersjön-Flatsjön
 43. Hällsjön
 44. Lakenesjön
 45. Stor En
 46. Rådasjön
 47. Sunnemo
 48. Ej bildat område
 49. Ej bildat område
 50. Rämmen
 51. Ej bildat område
 52. Gåsborn-Hyttelag
 53. Horssjön-Långban
 54. Yngen
 55. Grundsjön
 56. Nordmarksälven
 57. Ej bildat område
 58. Skåltjärnshyttan
 59. Lidsjön-Grässjön
 60. Gräsmången
 61. Skärgen
 62. Klarälven inom Munkfors
 63. Rannsjön
 64. Gårdsjön
 65. Aplungen
 66. Mangskogsälvarna
 67. Södra Gunnarskog
 68. Fjällsjön-Öjenässjön
 69. Stora och Lilla Hög
 70. Bysjön
 71. Vrångsälven
 72. Lersjöarna
 73. Lässerud
 74. Skillingsmark
 75. Hugn
 76. Vadjungen
 77. Östervallskog
 78. Hålteby-Rinnen
 79. Yxsjöarna
 80. Ränken
 81. Örsjöarna
 82. Älgsjön
 83. Bergsjön
 84. Glafsfjorden
 85. Racken
 86. Ullen
 87. Långtjärnsbäcken
 88. Nysockensjön
 89. Norra Värmeln
 90. Säveln-Rinnen
 91. Torpsjön
 92. Pråmsjön-Alpungen
 93. Nedre Fryken
 94. Skacksjön
 95. Visten
 96. Emsen-Lillsjön
 97. Klarälven-Ullerud
 98. Dejeforsen
 99. Västra Örten
 100. Östra Örten
 101. Svinsjön
 102. Molkomsjön
 103. Borssjön
 104. Acksjön
 105. Mången-Böckelsjöarna
 106. Alstern-Lungen
 107. Aspen-Daglösen
 108. Lungsund
 109. Lundsberg
 110. Ulvettern
 111. Ej bildat område
 112. Vilången
 113. Tyskas
 114. Ej bildat område
 115. Ej bildat område
 116. Norra Barsjön
 117. Gapern
 118. Alstern
 119. Bävertjärnen
 120. Blysjön
 121. Syrsjön-Torptjärn
 122. Torp-Forshaga
 123. Forshagaforsen
 124. Hyn
 125. Nedre Klarälven
 126. Nedre Norsälven
 127. Stora Emsen
 128. Lill-Emsen
 129. Portilasjön
 130. Gösjön-Bråtsjön
 131. Södra Värmeln
 132. Magern
 133. Nästjärnen
 134. Flagorna
 135. Stömne
 136. Söljes
 137. Hillringsberg
 138. Stora Gla
 139. Övre Gla
 140. Skogstjärnen
 141. Västra Karland
 142. Sandsjön
 143. Ej bildat område
 144. Töck-Hurrsjöarna
 145. Foxen
 146. Holmedalssjön
 147. Struven Stora Le
 148. Tvärdalen
 149. Blomskog
 150. Norra Lelång
 151. Västra Silen (norra)
 152. Järnsjön
 153. Östra Silen
 154. Stora Bör
 155. Ej bildat område
 156. Västra Långserud
 157. Botungen
 158. Aspen
 159. Harefjorden
 160. Summeln
 161. Sjön Sjö
 162. Svansjöarna
 163. Gransjön
 164. Ömmeln
 165. Klarälven-Löved
Karta över Värmlands län med fiskevårdsområden

Karta över fiskevårdsområden i Värmlands län. Klicka för större karta (PDF).

Kontakt