Elfiske

Att fiska med elektrisk ström är förbjudet enligt 2 kapitlet 6 § förordningen (SFS 1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Länsstyrelsen kan medge undantag från bestämmelsen om det finns vetenskapliga eller andra särskilda skäl.

Ett särskilt skäl kan vara att undersöka en å som har drabbats av ett utsläpp eller där man har observerat stora mängder död fisk. Elfiske av vetenskapliga skäl genomförs ofta för att undersöka beståndstätheten av laxartad fisk i ett vattendrag.

För att länsstyrelsen ska bevilja dispens ska den som ansöker om att få fiska med elektrisk ström ha genomgått elfiskeutbildning och utbildning i att hantera försöksdjur, ha etiskt godkännande av djurförsök och tillstånd enligt 19 § djurskyddslagen (SFS 1988:534) av Jordbruksverket.

Du ansöker om etiskt godkännande via Jordbruksverkets e-tjänst.

Ansökan om etiskt godkännande av djurförsök (Jordbruksverket)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Göteborgs djurförsöksetiska nämnd
Verksamhetsområde: Västra Götalands och Värmlands län Kontaktuppgifter: Kammarrätten i Göteborg Box 1531 401 50 GÖTEBORG Tel: 031- 732 74 00 Fax: 031- 732 76 00. Skicka e-post till nämnden

Länsstyrelsen kan ge dispens åt att fiska med elektrisk ström, men inte tillstånd till att fiska. Det är fiskerättsägaren som bestämmer om man får fiska där han eller hon har fiskerätt. Rätten till fiske styrs av fiskelagen (SFS 1993:787).

Beräknad handläggningstid för ansökan för elfiske är fyra veckor.

Ansökan om dispens för fiske med elektrisk strömPDF

Kontakt