Nya regler för vattenkraft 2019

Från och med den 1 januari 2019 träder vissa förändringar i miljöbalken i kraft. Förändringarna har betydelse för den som bedriver verksamhet vid vattenkraftverk och tillhörande regleringsdammar. Information om ändringarna och lagstiftningsarbetet finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Syftet med lagändringarna är att vattenkraften ska förses med moderna miljövillkor och att säkerställa en effektiv nationell tillgång till vattenkraftsel. De miljöförbättrande åtgärder som kan komma ifråga är exempelvis ekologiskt anpassade flöden, minimitappning till naturfåror och anläggningar som gör att fiskar kan passera dammar och kraftverk på ett säkert sätt.

Nationell plan för åtgärder

För att genomföra moderniseringen av miljövillkoren på ett systematiskt sätt upprättas en nationell plan. Planen ska innehålla en avvägning mellan behovet av åtgärder för att förbättra vattenmiljön och behovet av en nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. Planen upprättas av Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska Kraftnät och kommer att beslutas av regeringen. Planen kommer att ange vilket år ett visst avrinningsområde ska genomgå prövning för moderna miljövillkor.

Hav, STEM och SvK har nu presenterat preliminära prövningsgrupperlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för den kommande nationella planen.

Läs mer om den nationella planen här.

Finansiering

För de vattenkraftsägare som är med i den nationella planen finns möjlighet att söka finansiering från en branschfinansierad fond.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För att omfattas av den nationella planen och för att ha möjlighet att söka finansiering ur fonden krävs att verksamhetsutövaren gör en anmälan till Länsstyrelsen.

Ägare till vattenkraftverken ska anmäla sig till den nationella planen före den 1 juli 2019. Anmälan till den nationella planen görs till Länsstyrelsen företrädelsevis via den e-tjänst som kommer att finnas på Länsstyrelsens webb från 14 januari 2019.

Ägare som inte anmäler sig till den nationella planen måste snarast efter den 1 januari 2019 ansöka om miljöprövning hos mark- och miljödomstolen. De kan då inte ansöka om ekonomisk ersättning från miljöfonden.

Kontakt