Djurtransporter på väg

Förutom generella regler finns specifika regler för vissa djurslag. Som exempel på specifika regler är det förbjudet att lämna hundar utan tillsyn i fordon då temperaturen i bilen riskerar att överstiga +25 grader eller understiga -5 grader.

Länsstyrelsen svarar för den direkta tillsynen av djurtransporter.

De grundläggande bestämmelserna för djurtransporter finns i EU-förordningar, djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Jordbruksverket har utfärdat föreskrifter som bland annat omfattar vad som gäller vid transport av olika djurslag.

Råd och regler vid transport i bil och andra fordon

Via filmer nedan informerar vi om vad som gäller när du transporterar hund eller katt i bil, häst i hästtransport på väg.

Transport av häst på väg

Vad gäller vid transport av hund och katt i bil

In- och utförsel av djur

Vill man ta in djur till Sverige ska man alltid kontakta Jordbruksverket för att få upplysning om aktuella regler och ansökningsblanketter för införseltillstånd.

Jordbruksverket har uppgifter om veterinärmyndigheter i andra länder. Regler för införsel i andra länder får man enklast från respektive lands ambassad.

Till och från Norge

Om du reser från Sverige till Norge med hund måste du se till att hunden har PASS och att den är avmaskad av veterinär. Avmaskningen ska vara utförd 24 - 120 timmar före inresa till Norge. Veterinären ska skriva in i passet att hunden är avmaskad.

Om du reser med katt så behöver du inte avmaska din katt innan du reser in till Norge från Sverige. Du behöver inte heller ID-märka katten eller skaffa pass till den.

Resor och transporter (Jordbruksverket.se)länk till annan webbplats

Registrera dig om du transporterar djur i kommersiellt syfte

Du som transporterar djur i kommersiellt syfte ska vara registrerad hos Jordbruksverket samt ha ett transportörstillstånd. För att bli registrerad krävs att Länsstyrelsen har besiktigat och godkänt fordonet.

Ansökan om transportörstillstånd av levande djur (Jordbruksverket.se)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Djurskyddstelefon

010-224 71 20
Telefontider: Måndag - Fredag 09:00 - 12:00

Du kan även anmäla misskötsel av djur via vår webbanmälan dygnet runt.

Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns och om möjligt djurhållarens namn.

Vid pågående misshandel av djur ring 112.

För allmänna frågor
djurskydd.varmland@lansstyrelsen.se

Veterinär
Telefon 010-224 72 32
Telefon 010-224 72 47
veterinar.varmland@lansstyrelsen.se