Försäljning av omhändertagna djur

Här listar vi de omhändertagna djur som vi för tillfället har ute till försäljning eller till överlåtelse.

För närvarande finns inga djur till försäljning/överlåtelse.

Vid intresse kontakta Länsstyrelsen via telefon
010-2247120 eller maila till djurskydd.varmland@lansstyrelsen.se

 

Kontakt

Djurskyddstelefon

010-224 71 20
Telefontider: Tisdag - Fredag 09:00 - 12:00

Du kan även anmäla misskötsel av djur via vår webbanmälan dygnet runt.

Ange adress eller noggrann vägbeskrivning till platsen där djuren finns och om möjligt djurhållarens namn.

Vid pågående misshandel av djur ring 112.

För allmänna frågor
djurskydd.varmland@lansstyrelsen.se

Veterinär
Telefon 010-224 72 32
Telefon 010-224 72 47
veterinar.varmland@lansstyrelsen.se