Stöd till solceller

Vill du installera solceller? Du kan ansöka om statligt stöd för investeringen.

Det finns ett statligt stöd för installation av alla typer av solcellssystem som ansluts till elnätet. Stödet kan sökas av alla typer av aktörer som företag, offentliga organisationer och privatpersoner. Du kan få stöd för upp till 30 procent av investeringskostnaden. För att få stöd för arbetskostnaden måste den som utför arbetet vara godkänd för F-skatt.

På Energimyndighetens webbplats finns mer information om stödet.

Stöd till solceller - så ansöker du om investeringsstöd på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Vägledning om solceller på Energimyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Ansök om stöd

Företag som ansöker om stöd måste ansöka innan projektet påbörjas. För övriga sökanden gäller att ansökan om stöd ska ha kommit in inom sex månader från att projektet påbörjades.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om stöd.

Du ansöker om stöd via Boverkets e-tjänster. För organisationer och företag finns möjligheten att registrera en fullmakt hos Boverket.

Fullmakt för organisationer på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Du kan även ansöka genom att fylla i ansökningsblanketten som du hittar på Energimyndighetens webbplats. Skriv ut, skriv under och skicka in den till Länsstyrelsen i det län där fastigheten ligger.

Solpaneler på hustak. @mostphotos

Så beräknas stödsumman

  • Du kan få stöd för 30 procent av investeringskostnaderna. Om din ansökan kom in före 1 januari 2015 gäller fortfarande 35 procent.
  • För solcellssystem kan du få max 37 000 kronor per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.
  • För hybridsystem som både ger solel och solvärme kan du få max 90 000 kronor per installerad kilowatt elektrisk toppeffekt.

Du kan få max 1,2 miljoner kronor per solcellsanläggning. Du kan inte kombinera solcellsstödet med andra kommunala och statliga stöd, eller med ROT-avdrag.

Väntetid för solcellsärenden i Värmland

För närvarande tar det 6-8 månader från att en ansökan kommit in till dess att ansökan handläggs och ett beslut om beräknat stödbelopp kan fattas.

När beslut har fattats och installation av solcellsanläggning är genomförd ska den sökande skicka in en begäran om utbetalning (installation kan
även genomföras innan beslut har fattats). Utbetalning sker sedan i den
ordning begäran har kommit in.

Väntetiden är beroende av antal ansökningar samt av att det finns tillgängliga finansiella medel.

Vem vänder jag mig till med frågor?

  • Länsstyrelsen hanterar din ansökan och kan exempelvis ge svar på hur din ansökan ligger till i turordningen för att bli beviljad stöd.
  • Kommunernas Energi- och klimatrådgivare svarar på frågor om teknik, kostnader och bidrag.
  • Energimyndighetenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster svarar på specifika frågor om föreskrifter och fördelning av medel och tillhandahåller månadsrapporter för solcellsstödet.

Kontakt