Lagring av egenproducerad el

Du kan söka stöd för att installera system som lagrar egenproducerad elenergi hemma.

Stödet innefattar kostnader för installation av system för lagring av elenergi, till exempel kostnader för batteri, kablage, kontrollsystem, smarta energihubbar och arbete.

Villkor för att få bidrag

  • Projektet ska ha påbörjats tidigast den 1 januari 2016 och slutföras senast den 31 december 2019.
  • Systemet ska vara kopplat till en anläggning för egenproducerad förnybar el som är ansluten till elnätet.
  • Systemet ska lagra energi för att användas vid ett annat tillfälle än produktionstillfället.
  • Systemet ska öka den årliga andelen egenproducerad elenergi som används för att tillgodose det egna elbehovet.
  • Projektet ska inte ha skattereducerats tidigare för samma åtgärder eller fått något annat stöd, som ROT-avdrag.

Så beräknas stödsumman

Du kan få stöd för max 60 procent av investeringskostnaderna för batteri, kablage, kontrollsystem, smarta energihubbar och arbete. Stödet är max 50 000 kronor.

Så här ansöker du

Ansökan till Länsstyrelserna kan göras via Boverkets E-tjänstlänk till annan webbplats eller genom att skicka din ansökan skriftligen till Länsstyrelsen.

Statligt stöd till lagring av egenproducerad elenergi (PDF)PDF

Om du får din ansökan godkänd står det i beslutet när installationen senast ska vara slutförd för att du ska få dina pengar.

När du slutfört projektet har du sex månader på dig att skicka in en begäran om utbetalning. Där ska även underlaget för bidraget finnas med.

Länsstyrelsen Värmland
Samhällsbyggnad
651 86 Karlstad
varmland@lansstyrelsen.se

Kontakt