Riksintressen för kulturmiljöer

När ett område klassas som riksintresse innebär det att kulturmiljön i området är unik eller av särskild betydelse för länet, landet eller internationellt.

Ett riksintresse är en signal om att området har så höga kulturmiljövärden att dessa ska ha företräde gentemot andra intressen, förutsatt att de andra intressena inte är av riksintresse. Kommunerna ska i sina översiktsplaner, redovisa riksintresseområdena och ange hur dessa ska tillgodoses i samhällsplaneringen.

Riksintressen

Aktuella planeringsunderlag gällande riksintressen och andra statliga intressen är mycket viktiga för dialogen mellan stat och kommun i den fysiska planeringen, och när det gäller hushållningen med mark- och vattenområden. Syftet är att det ska bidra till att säkerställa att statliga intressen tillgodoses i planeringsprocessen.

Riksintressena ska skyddas mot åtgärder som innebär påtaglig skada på intresset eller avsevärt kan försvåra möjligheterna att nyttja intresset. Skyddsbehovet ska kontinuerligt ses över, och avvägningar och bedömningar i varje enskilt fall ska utgå från de behov som finns.

Riksintressena regleras i de hushållningsbestämmelser som finns i 3 och 4 kap. i miljöbalken.

Riksintressen i PBL kunskapsbanken

Läs mer om riksintressen i Boverkets handbok om plan- och bygglagen.

Riksintressen i PBL kunskapsbanken på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats

Riksintressen för kulturmiljöer i Värmlands län

Det finns informationsblad som kort beskriver varje riksintresseområde samt en zoombar karta.

Klicka på önskat område så öppnas informationsbladet (PDF).


Berg
Finnebäck-Tortan-Takene-Svartåna
Mölnerud
Västra Rud-Rävön-Sölje

 

Brattfors
Hornkullen
Långban
Motjärnshyttan
Nordmark-Taberg
Persberg
Rämmen
Saxåhyttan
Storbrohyttan

Text

Borgvik

Uddeholm

Hammarö

Alsterdalen
Karlstads stadskärna
Segerstad
Väse-Ve

Apertin-Illberg-Ekenäs
Runnevål

Visnum
Visnums Kil
Värmlands Säby

Munkfors
Ransäter

Bjurbäcken

Askersby
Mårbacka
Rottneros
Smedsby
Östra Ämtervik

Millesvik
Västra Smedbyn

Juhola
Kårebolssätern
Likenäs-Transtrand
Ritamäki-Kvarntorp

Blomma-Gyltenäs

Kontakt

Länsstyrelsen Värmland

Besöksadress
Våxnäsgatan 5, Karlstad

Postadress
651 86 Karlstad

E-post och växel
varmland@lansstyrelsen.se
010-224 70 00

Växeln är öppen
Måndag - Fredag 08.00 - 16.30

Receptionen är öppen
Måndag - Fredag 08:00 - 15:00
Lunchstängt alla dagar 12:00 - 13:00     

Faktureringsadress
Länsstyrelsen Värmland
FE 218
838 73 Frösön

Organisationsnummer
202100-2395