Så klarar du krisen

Någon gång händer det. Frågan är bara när. Samhällets resurser måste först gå till de mest utsatta. Därför kommer de allra flesta att behöva klara sig själva en tid. Se till att du klarar vardagen om samhället inte fungerar som vanligt.

Förbered dig

Vid en samhällskris kommer inte resurserna att räcka till alla drabbade samtidigt, utan resurserna måste prioriteras för de mest utsatta. Andra behöver klara sig själva en tid. Har du funderat över hur just du och dina anhöriga skulle klara en vardag som inte fungerar som vi är vana vid? Vilka behov och förutsättningar behöver ni ta hänsyn till?

Vatten, värme, mat och kommunikation

För att klara en krissituation på bästa sätt är det viktigt att tillgodose behovet av värme, vatten, mat och kommunikation. Om du skulle bli isolerad på grund av smitta eller hårt väder, långt elavbrott eller någon annan katastrof behöver du ta hand om dig och dem runt omkring dig extra väl. Du behöver också kunna komma i kontakt med anhöriga och ta del av information från medier och myndigheter.

Heidi Andersson visar enkla tips

Nedan är fyra korta filmer där Heidi Andersson visar enkla tips för att ordna hemberedskap för hushållet inom områdena mat, värme, vatten och kommunikation.

Kontakt