Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

02 dec 2021 klocka 08.30 - 12.30

Metod- och fortbildningsdagar för samhällskommunikatörer

Välkommen till den första av två digitala halvdagar, dagens tema är jämställdhet. Utbildningarna, som hålls 2 och 8 december, erbjuder samhällskommunikatörer fortbildning inom områdena jämställdhet och religion kopplat till undervisning inom samhällsorienteringen.

Målgruppen är samhällskommunikatörer i Dalarnas-, Värmlands-, Västra Götalands- och Örebro län.

2 december kl. 8.30 – 12.30

Tema: Jämställdhet

 • Presentation av nya metodstödet för samhällsorientering utifrån ett jämställdhetsperspektiv
  Evelina Lindén, utvecklare, enheten för Folkhälsa och rättighetsfrågor, Länsstyrelsen i Västra Götalands län
 • Hur hänger jämställdhet ihop med det jag undervisar om?
  Martina Skrak, jämställdhetsstrateg, enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen Skåne
 • Jämställt föräldraskap
  Madelene Larsson, nationell samordnare föräldraskapsstöd, enheten för social hållbarhet, Länsstyrelsen Örebro

8 december kl. 8.30 – 12.30

Tema: Mångreligiositet och sekularitet

 • Från kristen enhetsstat till Europas mest sekulariserade och mest mångreligiösa land
 • Den sekulära staten, lagen och det mångreligiösa samhället
  Simon Sorgenfrei, docent Religionsvetenskap, Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet, Södertörns högskola

Dagarna kommer innehålla interaktiva inslag med tid för erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner.

Kontakt och frågor

Frågor rörande metod- och fortbildningsdagarna besvaras av ansvariga för samhällsorienteringen hos respektive Länsstyrelse:

Dalarnas län

Patric Samuelsson
E-post: patric.samuelsson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010–2250369

Värmlands län

Nour Aghy
E-post: nour.aghy@lansstyrelsen.se
Telefon: 010–2247348

Västra Götalands län

Elin Sandberg
E-post: elin.sandberg@lansstyrelsen.se
Telefon: 010–2244689

Örebro län

Ingela Fredriksson
E-post: ingela.fredriksson@lansstyrelsen.se
Telefon: 010–2248614

Anmäl dig

Var:
Digital utbildning
Kostnad:
Kostnadsfri
Sista anmälningsdag:
25 nov 2021

Kontakt