Uppföljning av större vattensalamander (Triturus cristatus) inom skyddade områden i Värmlands län 2020

Groddjuret större vattensalamander (Triturus cristatus) är utpekad i bevarandesyftet för sju Natura 2000-områden i Värmlands län. Miljön i dessa sju områden utgörs av små skogstjärnar som är omgivna av gungfly med vitmossor samt grandominerad blandskog. Enligt Länsstyrelsens uppföljningsplan av skyddade områden ska artens förekomst följas upp genom återkommande inventeringar. I denna rapport redovisas resultat från inventeringen i maj 2020.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=16&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss