Samverkan i skadeområde vid händelser med farliga ämnen/CBRNE - med fokus på personsanering

Samverkan i skadeområde vid händelser med Farliga ämnen/CBRNE i Värmlands län utgör en rutinbeskrivning för personsanering och samverkan på skadeplats för sjukvård, räddningstjänst och polis. Dokumentet syftar till att sprida en gemensam rutin i hela länet för att underlätta samverkan på skadeplats och på så sätt bidra till ett bättre omhändertagande av skadade. Fokus ligger på sanering på skadeplats vid en begränsad olycka med få skadade. Rutinerna kan efter resursförstärkning även gälla vid en mer omfattande olycka. På skadeplats genomför räddningstjänsten livräddande sanering medan fullständig personsanering i huvudsak sker i fast saneringsenhet på sjukhus.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Krisberedskap

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=139&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss