Regional bostadsmarknadsanalys Värmlands län 2021

Bostadsmarknadsanalysen baseras på bostadsmarknaden 2020. Året har på många sätt präglats av den pågående Covid-19 pandemin, men produktionen av nya bostäder ser hittills inte ut att ha påverkats särskilt. Planerade byggen har genomförts och branschens prognoser tyder på ökade investeringar. Under året färdigställdes 1000 nya bostäder i länet. Det är en stor ökning från förra året. Samtidigt påbörjades ytterligare 1100 bostäder och antalet beviljade bygglov översteg 1500. Kommunerna har en stark tilltro till fortsatt byggande av bostäder och majoriteten har planer på att bygga under både 2021 och 2022. Bostadssituationen för de särskilt utsatta grupperna har också förbättrats.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhälle
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=S_2021_15&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss