Klimat- och sårbarhetsanalys. Värmland i ett förändrat klimat

Klimat- och sårbarhetsanalysen är en sammanställning av befintlig kunskap om klimatförändringarnas påverkan i Värmlands län. Analysen sammanställer de främsta konsekvenserna av ökade temperaturer, ändringar i nederbörd och vattenflöden inom olika sektorer: kommunikationer, energi- och vattenförsörjningssystem, bebyggelse, areella näringar, människors hälsa, naturmiljö. I slutet av seklet beräknas årsmedeltemperaturen i Värmlands län att öka med cirka 3–5 grader, med lägre temperaturer i de norra delarna och varmare i de södra delarna. Värmlands årsmedelnederbörd ökar med cirka 20 % och den största ökningen sker under vintertid. Tillrinning med återkomsttid 10 år respektive 100 år tilltar i storlek i de södra delarna av länet och en viss minskning ses i de norra delarna av länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=S_2020_24&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss