Utsikt nummer 4 2019

Ur innehållet Flytta näringen med mobil gröngödsling / Grensevilt: märkning av varg och älg i kärrbackstrand / Nytt projekt för att bygga vandringsleder / Skyddsjakt / Slututbetalningar / Underhåll dina diken / Jordbrukarstöd / Kurser notiser / Ängshö -------------------------------------------------------------------------Tidningen vänder sig till lantbrukare och andra som är intresserade av landsbygdsfrågor i Värmland och tar bland annat upp landsbygds- och företagsutveckling, odling, djurhållning, ängar och ett rikt odlingslandskap, rovdjur samt stöd och kurser. Utsikt kommer ut med fyra nummer per år och produceras delvis med pengar från Landsbygdsprogrammet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Tidning

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Djurhållning
  • EU och internationellt
  • Landskapsvård
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Rådgivning
  • Växtodling
  • Växtskydd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=S_2019_27&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss