Uppdaterad handbok könsstympning

Kvinnlig könsstympning - handbok för regional samverkan i Värmland (uppdaterad 2019) är ett samverkansdokument mellan Region Värmland, Barnahus Värmland och Länsstyrelsen Värmland. Representanter från dessa ingår i arbetsgruppen. Arbetsgruppen består av representanter från Länsstyrelsen Värmland, Barnhälsovården, Mödrahälsovården, Kvinnokliniken, Region Värmland samt från Karlstads kommun. Denna handbok riktar sig till personal inom hälso- och sjukvård, elevhälsa, socialtjänst och andra berörda myndigheter och ideella föreningar som kommer i kontakt med personer som kan ha utsatts eller riskerar att bli könsstympade.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=S_2019_22&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss