Kiselalger i Värmlands län 2018 – en undersökning av 67 vattendragslokaler

I Värmlands län undersöktes år 2018 kiselalger på 60 lokaler i vattendrag. Undersökningen är ett led i länets arbete med kalkeffektuppföljning. Vattenni-vån var låg eller mycket låg på samtliga provpunkter. Ytterligare sju lokaler skulle ha undersökts, men de var uttorkade och utgick. Eftersom detta i första hand är en surhetsundersökning ingick inga lokaler som är riktigt negativt påverkade av näringsämnen och/eller lättnedbrytbar orga-nisk förorening. Alla lokaler hamnade i klass 1, hög status. Viss påverkan kunde konstateras på någon lokal genom något lägre IPS-index. Vad gäller surhet hamnade de flesta lokalerna (39 st.) i alkaliskt (årsmedel-värde för pH över 7,3) eller nära neutralt (årsmedelvärde för pH 6,5-7,3), vilket indikerar goda surhetsförhållanden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Energi
  • Klimat
  • Föreningar

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=S_2019__1&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss