Förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Länsstyrelsen Värmlands arbete 2018

Länsstyrelserna ska inom länen följa och analysera utvecklingen av insatser enligt den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor, och varje år inkomma med en lägesrapport till regeringen. Detta är kortversionen av den fullständiga rapporten (som du även hittar som bilaga nedan).

Publikationens omslagsbild

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss