Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Utsatthet på bostadsmarknaden - 2018 års bostadsmarknadsanalys

Befolkningen i Värmland fortsätter att växa och under 2017 nådde länet en befolkningsnivå som inte varit sedan senare halvan av 1990-talet. Fler män än kvinnor finns i länet och befolkningen blir allt äldre samtidigt som fler barn föds. Detta gör att befolkningssammansättningen i länet blir allt mer ojämn. Högkonjunktur råder fortfarande och byggandet av bostäder i Värmland 2017 har fortsatt legat på en hög nivå vilket det även förväntas göra kommande år. Det finns dock stora utmaningar då länets marknadsförutsättningar samt höga produktionskostnader är den främsta faktorn som utgör ett hinder för bostadsbyggandet då detta främst sker på marknadsmässiga villkor. Byggande under 2018 förväntas fortsatt vara högt för att sedan trappa av något kommande år.

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Fastighetsfrågor
  • Samhälle
  • Planfrågor - PBL
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=S_2018_11&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss