Risk för skogsbrand i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kiselalger i Värmlands län 2017 – en undersökning av 67 vattendragslokaler

I Värmlands län undersöktes år 2017 kiselalger på 67 lokaler i vattendrag. Undersökningen är ett led i länets arbete med kalkeffektuppföljning. Bara en av lokalerna är en okalkad referenspunkt, 17PVX0005 Pyntbäcken. Statusklassningen av näringsämnen och lättnedbrytbar organisk förorening gjordes med hjälp av kiselalgsindexet IPS. Som stöd till detta index har även mängden näringskrävande (TDI) och andelen föroreningstoleranta (%PT) kiselalger beaktats. Eftersom detta i första hand är en surhetsundersökning var ingen lokal riktigt negativt påverkad av näringsämnen och/eller lättnedbrytbar organisk förorening. De flesta hamnade i klass 1, hög status och bara två, 17PVX0015 Lianeälven och 17PVX0189 Åshagsbäcken, i den något sämre klassen, god status (klass 2).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Så mår miljön
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=S_2018_06&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss