Uppföljning av licensjakt på varg 2015-2017. Mellersta rovdjursförvaltningsområdet

Rapporten är en uppföljning av arbetet kring licensjakt på varg i Sverige från 2015 till 2017 i Värmlands-, Dalarnas-, Örebro-, och Gävleborgs län. Rapporten rör syftet med jakten och tar även upp hur licensjakter planerats och genomförts, hur uppsatta mål uppnåtts och vilka svårigheter som uppstått. Även hur domstolsprocesserna har sett ut kring beslut om licensjakt på varg redovisas i rapporten. Huvudsyftet med licensjakt efter varg i Sverige är att minska koncentrationen av varg i de delar av landet där vargpopulationen är som tätast.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Jakt
  • Vilt
  • Natur
  • Rovdjur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_22&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss