Regional bostadsmarknadsanalys - Kommunerna planerar för bostadsbyggandet. Värmlands län 2017

Värmlands befolkning ökade med 3430 personer under 2016, den största befolkningsökningen för länet i modern tid. Det innebär att trots en reell ökning i nybyggnationen rapporterar de flesta kommunerna i länet ett underskott av bostäder. Det är främst hyresrätter samt lägenheter i centralorter som efterfrågas. Befolkningsökningen kan väntas fortsätta även under 2017 och 2018 då ett stort antal asylsökande kommer få besked om uppehållstillstånd. Nybyggnationen ökade under 2016 och förväntas ligga på en fortsatt hög nivå några år framöver. En bakomliggande orsak till ökningen är det gynnsamma konjunkturläget, men att så många bostadsprojekt har kommit igång är också ett kvitto på den goda planberedskap som de värmländska kommunerna har haft.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_16&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss