Handlingsplan för arbetet med byggnadsminnen i Värmland 2017-2022

Syftet med handlingsplanen är att beskriva hur arbetet med Värmlands byggnadsminnen ser ut i dagsläget och våra framtida prioriteringar och önskemål. Handlingsplanen är ett konkret arbetsdokument, ett deldokument, under kulturmiljöstrategin för Värmlands län. Målet är att genom urvalet av värmländska byggnadsminnen ge en mer rättvisande bild av länets och medborgarnas historia genom att lyfta fram bebyggelsekategorier som är underrepresenterade i det nuvarande byggnadsminnesurvalet samt ta fram urvalsprinciper för nya byggnadsminnen. På sikt ska även tillfredsställande kunskapsunderlag och dokument om Värmlands samtliga byggnadsminnen finnas tillgängligt för internt och externt bruk. Ett mål i förlängningen är även att ärendehanteringen ska kunna ske smidigare och effektivare.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Kulturreservat
  • Samhällsplanering
  • Skyddad bebyggelse

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017__4&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss