Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Årsredovisning 2016

Årsredovisningen 2016 innehåller dels en redogörelse av verksamhetens resultat i förhållande till de mål som regeringen har satt upp, dels finansiell information om länsstyrelsens ekonomiska resultat och ställning. Länsstyrelsens ekonomi är i balans. Vid slutet av år 2016 fanns ett mindre anslagssparande som kommer att återbetalas under våren. Visionen för Länsstyrelsen Värmland är en hållbar utveckling i hela länet – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Vi arbetar kontinuerligt tillsammans med flera andra aktörer i länet för att nå målen. Under år 2016 har utvecklingen i Värmland, på flera områden, gått i önskad riktning. Företagandet stärks, arbetstillfällena har blivit fler och färre behöver gå arbetslösa.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_01&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss