Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Sampelletering av spån och gräs från våtmarker

Länsstyrelsen i Värmland och Karlstad Universitet driver ett samarbetsprojekt kring utveckling av förnybara energikällor. Projektet ska undersöka möjligheten att sampelletera gräs från våtmarker med spån och på så sätt kunna nyttja ytterligare ett förnyelsebart substrat för energiutvinning. Projektet delfinansieras av Paper Province och genomförs under 2016. I denna rapport presenteras vilka undersökningar som genomförts samt vilka resultat som framkommit. Resultaten kommer att ligga till grund för eventuellt ytterligare projekt inom pelletstillverkning och förbränningsområdet, där gräs från våtmarker utgör en resurs som bioenergi.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_11&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss