Sammanfattande redogörelse. Översiktsplanernas aktualitet och planeringsunderlag juni 2015

Redogör för aktualitet hos kommunernas översiktsplaner och redovisar dels de statliga och mellankommunala intressen som kan ha betydelse föröversiktsplanens aktualitet, dels Länsstyrelsens synpunkter på dessa. Denna rapport är en sammanfattande redogörelse för hela Värmlands län, där övergripande och aktuella frågor om översiktsplaneringens innehåll tas upp. Den ska också utgöra grund för de kommunspecifika redogörelser som Länsstyrelsen på begäran tar fram för den enskilda kommunen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_22&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss