Jordbrukets ekonomibyggnader i Värmland

Den här skriften handlar om ekonomibyggnader med exempel hämtade från Värmland. Tanken med skriften är att väcka inspiration och igenkännande till liv och att locka någon att renovera eller återanvända sina ekonomibyggnader. Den ökade medvetenheten hos allmänheten och intresset bland lantbrukare i synnerhet om den agrara bebyggelsens betydelse för landskapet är frågor som ligger i tiden. Skriften är i linje med miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, ett av de sexton miljömål som riksdagen har antagit. Miljökvalitetsmålet innebär bland annat att ska ha en mångfald av natur- och kulturmiljöer och dessa behöver bevaras och synliggöras och det ska finnas förutsättningar för att bevara och utveckla värdena.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Byggnadsvård
  • Lantbruk

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015_25&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss