ANDT-verksamheten vid Sveriges länsstyrelser 2014

ANDT är en förkortning av länsstyrelsernas arbete med alkohol, narkotika, dopning och tobak. Det här är en bilaga till avrapporteringen av de verksamhetsmedel för ANDT-uppdraget, som regeringen anslagit till länsstyrelserna i beslut S2013/9047/SAM. Det är också en rapport till Folkhälsomyndigheten enligt § 5 i Förordningen om samordning inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet m.m. (SFS 2012:606). Finansieringen av länsstyrelsernas ANDT-uppdrag är uppdelat i två delar: 1. Ett grundbidrag som täcker kostnaderna för tjänst och som söks av varje länsstyrelse direkt hos Kammarkollegiet. 2. Ett bidrag för verksamheten som rekvireras av Länsstyrelsen i Örebro län, som i sin tur fördelar ut dessa till övriga länsstyrelser.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2015
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2015__3&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss