Rikkärr i Värmland

Rikkärr är artrika myrar som ofta finns där det är kalk eller andra basiska mineraler i marken. I rikkärren finns en stor mångfald av arter framför allt kärlväxter, mossor och mollusker. Flera av rikkärrens arter är hotade och skyddsvärda och kräver ofta extra hänsyn och skötsel för att bevaras. Anledningen till att rikkärren och deras arter är skyddsvärda beror till stor del på att många av de ursprungliga rikkärren har skadats eller försvunnit på grund av mänsklig påverkan; dikning, uppodling, kalkning, torvtäkt och vägdragningar är några exempel på sådana verksamheter. I den här rapporten kan du lära dig mer om de Värmlandska rikkärren; vart finns de, hur ser de ut, vilka arter kan man hitta här, skötselbehov m.m.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_29&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss