Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av skapanior i tre vattendrag i Värmland 2012

På uppdrag av Länsstyrelsen Värmland har Henrik Weibull, Naturcentrum AB, under oktober 2012 inventerat skapanior vid tre vattendrag i länet. Skapanior är små bladlevermossor som ofta växrer på död eller förmultnande ved i fuktiga miljöer. Flera skapanior är hotade, hit hör exempelvis timmerskapania Scapania apiculata, mikroskapania S. carinthiaca och svämskapania S. glaucocephala, vilka också finns med i ett av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter. Vid 2012-års inventering besöktes vattendragen Svartån, Torgilsrudsälven och Långlikan. I rapporten kan du läsa om flera intressanta fynd bland hotade och sällsynta kryptogamer, bl.a.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_07&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss