Höga flöden i Värmlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Inventering av skapanior i fem vattendrag i Värmland 2010

Hösten 2010 genomförde Henrik Weibull, Naturcentrum AB, på uppdrag av Länsstyrelsen Värmland en inventering av skapanior på ved vid vatten vid utvalda sträckor vid fem vattendrag i länet. Arterna som var i fokus var timmerskapania Scapania apiculata, mikroskapania S. carinthiaca och svämskapania S.glaucocephala, arter som omfattas av Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter. De utvalda inventeringssträckorna fanns vid vattendragen Skäftdalsbäcken, Hästabäcken, Svartån vid Moängarna, Öjenäsbäcken och Mörtebäcken. Dessutom gjordes en översiktlig inventering vid Svartå gamla bro.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_15&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss