Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Inventering av hårklomossa i Värmlands län 2008 – 2009

Hårklomossa (Dichelyma capillaceum) är en mossa i familjen bladmossor som arten lever i översvämningszonen intill sjöar och vattendrag. Undersökningar visar att arten har försvunnit från många tidigare fyndlokaler i landet. Förändringar i vattenståndsregim och vattenkvalitet samt skogsbruk anses utgöra hot mot arten. Idag är hårklomossan rödlistad i Sverige och ett nationellt åtgärdsprogram har tagits fram för att förbättra artens bevarandestatus i landet. Denna rapport baseras på en inventering av hårklomossa som genomförts av Dan Mangsbo, DM Natur, på uppdrag av Länsstyrelsen i Värmlands län. Syftet med inventeringen var att undersöka hårklomossans förekomst i Värmland med tyngdpunkt på länets södra delar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_08&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss