Aktuella varningsmeddelanden i Värmlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

För ett klimatneutralt Värmland

Klimat- och energistrategi för Värmlands län. Det övergripande målet är att Värmland ska vara klimatneutralt till år 2030. Den här rapporten har tagits fram i bred samverkan inom länet med denna målsättning som utgångspunkt. Det är mycket angeläget att vidta ytterligare åtgärder för att minska klimatbelastningen från vårt län. Detta arbete bör stödjas av ett gemensamt åtgärdsprogram. Denna rapport kan ses som ett underlag till detta åtgärdsprogram och vänder sig därmed till de aktörer som kommer att medverka i framtagandet av programmet. Arbetet har skett inom sex fokusområden som bedömts vara särskilt angelägna att uppmärksamma.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_21&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss