Bostadsmarknadsanalys 2013 - Bostad Först!

Bostad först! Bostadsmarknadsanalys 2013 beskriver läget på den värmländska bostadsmarknaden. Den bygger på uppgifter från den årliga bostadsmarknadsenkäten som kommunerna besvarar samt statistiska uppgifter hämtat från bland annat SCB. Rapporten innehåller flera exempel över hur kommunerna i Värmland arbetar aktivt med bostadsfrågor. I år läggs särskilt fokus på hemlöshet. Rapporten vänder sig till kommuner, fastighetsägare, byggföretag och andra aktörer som är engagerade i bostadsmarknaden och dess utveckling i länet. Analysen utgör ett led i Boverkets nationella redovisning till regeringen över hur bostadsmarknadsläget i landet ser ut, men ger även ett underlag som kommunerna kan använda sig av i deras strategiska arbete inom bostadsförsörjningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_14&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss