Omprövning av vattendomar. Möjlig indikator för miljömålet Levande sjöar och vattendrag

Åtgärder till följd av omprövning av vattendomar skulle kunna fungera som indikator för arbetet med miljöövervakning och miljömålet Levande sjöar och vattendrag. För att få en utförligare bild av hur arbetet med att miljöanpassa dammar och kraftverk går enligt miljömålet Levande sjöar och vattendrag skulle man även kunna samla in indikatordata som belyser frivilliga åtgärder eller åtgärder till följd av tillsyn eller krav i tillståndsärenden. Rapporten har utarbetats av Länsstyrelsen Värmland efter samråd med Kammarkollegiet, Naturvårdsverket och Fiskeriverket.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_13&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss