Klimatanpassning Värmland - Nyhetsbrev Nr 1

I detta nyhetsbrev beskriver vi hur Värmland kan komma att påverkas av klimatförändringarna och hur vi kan behöva anpassa oss. Klimatanpassning Värmland riktar sig till så väl privatpersoner, som till kommuner, politiker och intresseorganisationer. Målet med vårt projekt är att du som läsare ska kunna lära dig mer om hur ett förändrat klimat kan komma att påverka Värmland. Vi vill även ge information om hur man kan arbeta för att minska de risker och ta tillvara på de möjligheter som ett förändrat klimat kan innebära.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Nyhetsbrev

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_07&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss