Fåglar i Vänerområdet ur ett vindkraftperspektiv

Syftet med denna rapport, ”Fåglar i Vänerområdet ur ett vindkraftsperspektiv”, är att ge ett kunskapsunderlag för att bättre kunna bedöma inverkan av vindkraftparker i vänerområdet. Förhoppningen är att den ska ge en kunskapsbas att utgå ifrån och vara användbar såväl för vindkraftexploatörer, kommunerna i sin fysiska planering, och tillståndsprövande myndigheter. Den kan dessutom vara av intresse för ideella föreningar och enskilda som värnar om fågellivet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_05&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss