Enskilda avlopp - Planeringsunderlag för skyddsnivåer och inventering i Värmlands län

Mycket arbete pågår med att förbättra vattenkvaliteten och minska näringsbelastningen i våra vatten. Detta underlag har framarbetats för att förbättra planeringsunderlaget i arbetet med minskning av fosforläckage från enskilda avlopp och förbättra ekologisk status. Detta har skett i samarbete med länets kommuner efter att kommunerna uppmärksammat att bedömningar behöver göras på likvärdiga grunder, oavsett vilken kommun man tillhör. Underlaget är en del i den tillsynsvägledning som Länsstyrelsen arbetar med för kommunerna.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_15&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss