Årsredovisning 2010 för Länsstyrelsen Värmland

Under 2010 har vi på Länsstyrelsen Värmland arbetat målinriktat och strategiskt för att vara en effektiv och serviceinriktad myndighet som lever upp till de krav som uppdragsgivare och kunder ställer på oss. Vi har målmedvetet eftersträvat kortare handläggningstider bland annat genom att särskilt uppmärksamma ärenden som tagit lång tid. Vi bedömer att Länsstyrelsen Värmland har utfört sitt uppdrag på ett bra sätt. Ekonomin är i balans, produktionsresultatet följer vår planering, och vi har nått målen. Arbetet med våra tvärsektoriella uppgifter har särskilt prioriterats och får bland annat sitt uttryck i planen En Länsstyrelse för alla. Arbetet med området mänskliga rättigheter har fått särskilt utrymme och nationellt har vi haft en framskjuten roll, ett arbete som fortsätter även år 2011.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_01&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss