Tillsyn av utevistelse inom äldreomsorgens hemtjänst

Länsstyrelsen har under våren 2007 genomfört oanmäld tillsyn av den enskildes möjlighet till utevistelse inom hemtjänsten i åtta kommuner i länet. Syftet med tillsynen var att få en bild av hur de äldre som har hjälp från hemtjänsten har eller ges möjlighet att få komma utomhus. Om de själva kan påverka och bestämma när och i vilken omfattning det sker och hur detta behov uppmärksammas. Vikten av utevistelse uppmärksammas mer och mer. Det finns ingen tydlig vägledning som gäller rätten till utevistelse i socialtjänstlagen däremot står det i 5 kap. 4 § att socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_12&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss