Staten och Värmland - Diskussionsunderlag om Länsstyrelsens samordningsuppdrag

Denna rapport är i första hand tillkommen för att tjäna som underlag för interna dialoger. Den bör dock kunna vara av intresse även för andra. Med rapporten har Länsstyrelsen i Värmlands län haft en ambition att bredda och möjligen fördjupa eller problematisera och ge perspektiv på frågan om länsstyrelsens så kallade samordningsroll. Ingen annan statlig myndighet har ett så brett mandat som länsstyrelsen. Länsstyrelsen har därför en ständig utmaning att inom sin egen verksamhet väga olika uppdrag och sektorsmål mot varandra för att komma fram till balanserade eller hållbara ställningstaganden och slutsatser. Erfarenheterna från detta bör göra oss respektfulla och ödmjuka inför uppdrag och förväntningar om att samordna andra och att utarbeta ”hela bilder eller ståndpunkter”.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_17&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss