Regional bostadsmarknadsanalys

Årets analys av den värmländska bostadsmarknaden är en sammanställning och analys av den årliga bostadsmarknadsenkätens resultat. Boverkets årligen återkommande bostadsmarknadsenkät (BME) går ut till landets samtliga kommuner under årets första månader. Länsstyrelserna har sedan i uppdrag att sammanställa och analysera svaren för länen. Resultaten för Värmlands län visar bland annat att det år 2008 finns färre tomma lägenheter och fler lokala bostadsmarknader i balans än vid tidigare undersökningar. I år uppger fler kommuner att de tidigare fått hantera överskott av bostäder på den lokala bostadsmarknaden, men att de numera har balans eller till och med brist på bostäder. Undersökningen visar att byggandet av lägenheter i både småhus och flerbostadshus ökade i länet under 2007.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008_18&context=38

Dela sidan:

Landshövding

Georg Andrén

Besöksadress

Våxnäsgatan 5

Postadress

651 86 Karlstad

Organisationsnummer

202100-2395

Följ oss